Inrichting Abbestederweg

Naar aanleiding van een melding van de Dorpsraad Callantsoog zijn wij gaan kijken naar de fietsvoorzieningen op de Abbestederweg in Callantsoog. Indrukwekkend is het oerwoud aan verkeersborden bij de fietsoversteek:

Verder is aan de wegbeheerders (gemeente Schagen en Hoogheemraadschap) het volgende doorgegeven:

  • Het bordenoerwoud op deze kruising is indrukwekkend en verdient opschoning waar mogelijk.
  • Bord J24 (pas op overstekende fietsers) ontbreekt bij de fietsoversteek nabij de Duinroosweg.
  • Er zijn onvoldoende fietssymbolen geplaatst en met name na uitritten van parkeerplaatsen, uitritten van hotels e.d.
  • Op diverse plaatsen spat grind door passerende auto’s op het fietspad: het grind liever vervangen door grasbetontegels.
  • Ter hoogte van Hotel Tempelhof is bord G11 (verplicht fietspad) verdraaid.

Ook de kruising Abbestederweg-Duinweg wordt onderzocht op inrichtingsfouten.