Afdeling Noordkop zoekt secretaris

Het bestuur bestaat uit 2 mensen: de secretaris en een voorzitter. De huidige secretaris is tevens penningmeester.

De afdeling bekijkt verkeersplannen met de focus op fietsveiligheid en -vriendelijkheid. Alleen daar waar het nuttig is om de positie van de fietser duidelijker te maken, benoemen we aspecten van/vanuit de andere weggebruikers apart.

Actuele projecten van de afdeling Noordkop  zijn onder andere realiseren van ontbrekende, doorgaande fietsroutes en het verbeteren van de bestaande. Momenteel wordt er voor de gemeente Schagen en Hollands Kroon een prioriteitenlijst opgesteld om te komen tot verbetering van de bestaande fietsroutes. Daarvoor onderhoudt de afdeling contacten met de verkeersambtenaren van de gemeente Hollands Kroon en Schagen en de andere wegbeheerders, zoals de Provincie (N241).

De afdeling organiseert in samenwerking met andere partners periodiek e-bikedagen, scootmobieldagen en bijeenkomsten om de verkeersregels op te frissen.

Ongeveer om de 6 weken wordt er in Schagen een afdelingsvergadering gehouden.

Functieomschrijving:

Als secretaris heb je voornamelijk administratieve taken:

 • Je verzorgt de agenda en notulen van de afdelingsvergaderingen
 • Je handelt de inkomende en uitgaande post af
 • Je handelt meldingen over de infrastructuur af door deze door te sturen naar de betrokken wegbeheerder of door deze te agenderen
 • Je houdt de ledenadministratie bij (met ondersteuning door het landelijk bureau)
 • Je houdt het archief bij
 • Je verzorgt het jaarverslag

 Extra taken:

Eventueel kan de secretaris als extra taken op zich nemen

 • Bijhouden van de website (programmeerkennis niet nodig)
 • Versturen van de digitale nieuwsbrief
 • Bijwonen van het verkeersoverleg van de gemeente Schagen en/of Hollands Kroon

Werkgebied:

Het werkgebied van de afdeling omvat de gemeente Texel, Den Helder, Hollands Kroon en Schagen. Texel en Den Helder hebben onderafdelingen en werken zelfstandig, eventueel met ondersteuning van de afdeling Noordkop.

Wat vragen we van jou?

 • Je bent of raakt bekend met het werk van de Fietsersbond
 • Je hebt affiniteit met administratieve taken
 • Je werkt georganiseerd en gestructureerd

Periode en geschatte aantal uren:

Het bestuur wordt elk jaar in januari voor één jaar gekozen. Bestuursleden kunnen zich herkiesbaar stellen.
Per 6 weken is er een afdelingsvergadering van 19:30-21:30 uur, waarbij de actieve leden samen komen. Incidenteel zijn er bijeenkomsten voor speciale projecten.

Het werk als secretaris kost je 3-4 uur per week. Daarnaast kun je je – naar eigen interesse en tijd – extra inzetten voor specifieke fietsdossiers en projecten.

Wat biedt de Fietsersbond?

 • De mogelijkheid om bij te dragen aan een fietsveiliger en -vriendelijker omgeving in de Noordkop
 • Gezelligheid en een informele sfeer
 • Contacten met andere actieve leden van de Fietsersbond, verkeersambtenaren en functionarissen van wegbeheedrders
 • Ervaring in het bestuurswerk
 • Een functie waarin je bijdrage zeer gewaardeerd wordt
 • Vergoeding van reis- en andere kosten
 • Vrijwilligers worden op de hoogte gehouden van de activiteiten van de Fietsersbond

Interesse?

Heb je interesse, wil je meer informatie over deze functie?
Neem contact op met Charles van der Mark, secretaris van de afdeling Noordkop via tel. 0224-296926 of noordkop@fietsersbond.nl .

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *