Afdelingsactiviteiten 2020

Overleg en vergaderingen

Jaarvergadering woensdag 22 januari

Samenstelling bestuur 2020:

 • Voorzitter: Hans Boot
 • Secretaris: Charles van der Mark
 • Penningmeester: Charles van der Mark

Overige taken 2019:

 • Onderhoud website: Charles van der Mark
 • Verkeersoverleg HK: Arjan Ligthart en Lammert de Vries
 • Verkeersoverleg SCH: Hans Boot en Charles van der Mark
 • Overleg landbouw: Lammert de Vries en Charles van der Mark (vervangt Johan Korse)

Thema Werken met digitale informatie

Keuze workshops:
– Onze website en die van de bond
– Kennismodules CROW (login volgt tijdens jaarvergadering)
– Platform Veilig Fietsen (Fietsberaad)
– Werken met Street Sketch

De afdeling vergadert ongeveer eens in de 6 weken. Hieronder kunt u de agenda en verslagen inzien.

Verkeersoverleg

De afdeling heeft geregeld overleg met de gemeente Hollands Kroon en Schagen. Enkele onderwerpen die actueel waren tijdens deze overleggen:

Verkeersoverleg Hollands Kroon (6 keer):

 • Reconstructie van wegen en bestemmingsplannen
 • Verkeersveiligheidsplan
 • Risico-analyse verkeersveiligheid

Verkeersoverleg Schagen (3 keer):

 • Reconstructie van wegen, waaronder de Zeeweg en de Schagerweg
 • Risico-analyse verkeersveiligheid
 • Het 8en88-fietsnetwerk
 • Knelpunten hoofdfietsnetwerk (scholierenroutes)

Overige activiteiten

De drie fietsnetwerken van Schagen

De afdeling werkt vanaf de oprichting aan het verbeteren van het hoofdfietsnetwerk. Meer informatie is te vinden op onze webpagina’s:
1. Het netwerk voor de kwetsbare fietsers: 8en88-fietsnetwerk
2. Het fietsnetwerk voor de ervaren fietsers: hoofdfietsnetwerk
3. Het fietsnetwerk voor de snelle en zware fietsers: doorfietsroutes

Risico-analyse verkeersveiligheid

Om het aantal verkeersslachtoffers naar beneden te krijgen is door de Provincie aan de gemeenten gevraagd een risico-analyse verkeersveiligheid op te stellen. Dit in om te komen tot een Regionaal Strategisch Plan Verkeersveiligheid. De afdeling is hierbij betrokken, door het bijwonen van enkele regionale bijeenkomsten.
In de tweede helft van 2020 zijn de volgende risico-analyses gemaakt:

Veilige seniorenroutes Anna Paulowna

Op initiatief van Sportservice is de afdeling Noordkop in december 2020 samen met VVN Anna Paulowna gestart met het in beeld brengen van de veiligste seniorenroutes vanaf hun woonomgeving naar de voornaamste bestemmingen in Anna Paulowna. Ook worden eventuele knelpunten in kaart gebracht. De stand van zaken is via een kaart op MyMaps hieronder in te zien. De kaart is in ontwikkeling en toont nu de stand per 16 december 2020.