Jaaroverzicht 2021

Afdelingsvergaderingen

Dit jaar waren er 8 afdelingsvergadering. Tijdens de jaarvergadering over 2020 was het thema: de drie fietsnetwerken van Schagen.

Meer over deze drie fietsnetwerken

Onderafdeling Den Helder

Dit jaar nam Stefan Oudijk afscheid van de onderafdeling Den Helder. De geplande reconstructie van 11 van de 12 rotondes, waarbij de fietsers in de voorrang komen) is voor een groot deel aan hem en VVN Den Helder te danken.
Er is nu een viertal actieve leden in Den Helder bezig met het opzetten van de organisatie en het verzamelen van knelpunten in het fietsnetwerk.

Onderafdeling Texel

Na een hartenkreet van René Boon, die al jaren de kar trekt op Texel, werd er met steun van Hans Boot en Charles van der Mark – in april gestart met de heroprichting van de onderafdeling Texel. Er is nu een groep van een zestal mensen actief.

Een eerste succes is de aanpassing van de Emmalaan: in de eerste helft van 2022 wordt aan beide zijden van de Emmalaan een fietspad aangelegd.

Texel

Landelijke vereniging

In mei maakten we online kennis met Esther van Garderen, de nieuwe directeur van de Fietsersbond.

In de tweede helft van het jaar is de Fietsstadverkiezing 2022 van start gegaan. Wij hebben hieraan aandacht besteed door een oproep op Facebook (landelijk) en het verspreiden van flyers.

In het kader van de Fietsstadverkiezing inventariseerden we op verzoek van het landelijk bureau de rotondes in ons werkgebied op enkele kenmerken, zoals in of uit de voorrang.

fietsstad_2022_wiel-875×557

Verkeersoverleg Hollands Kroon

De afdeling was 6 keer betrokken bij het verkeersoverleg van Hollands Kroon. Arjan Ligthart en Lammert de Vries hebben deze taak op zich genomen.

Hoofdthema’s:

 • herinrichting Wieringerwerf en Winkel;
 • hoofdfietsroute Molenvaart;
 • verkeersrisicoanalyse;
 • verkeerscirculatieplan Hippolytushoef;
 • veilige seniorenroutes Anna Paulowna.
Wieringerwerf

Verkeersoverleg Schagen

Het reguliere verkeersoverleg was 4 keer.

Hoofdthema’s:

 • De drie fietsnetwerken: doortraproutes van de Kop Werkt), het hoofdfietsnetwerk (scholierenroutes) en het 8- en 88-fietsnetwerk (met speciale dank aan Hans Boot, Johan Korse en Charles van der Mark);
 • Regionaal Toekomstbeeld Fiets;
 • Regionale doorfietsroutes en recreatief fietsnetwerk.

Daarnaast waren er enkele bijeenkomsten over

 • de renovatie van de hoofdassen in Tuitjenhorn;
 • nieuwbouw & ontsluiting van de nieuwbouw in Muggenburg;
 • plan Veldwachter;
 • renovatie Kanaalstraat e.o..

De afdeling is zeer tevreden met de Duurzaam Veilige reconstructie van fase 1 in Tuitjenhorn. Met het uit de voorrang halen van fietsers in de 30-km zone zijn we het niet eens.

In fase 2 wordt de rijloper vanaf Kalverdijk in d reconstructieplannen tot het Noorderlicht ingericht als fietsstraat. Op basis van het huidige aantal fietsers t.o.v. de motorvoertuigen gaat dit niet als fietsstraat functioneren. Omdat dit onderdeel uitmaakt van het regionale fietsnetwerk denkt de gemeente van wel. Een verdrievoudiging?

Deze taak hoort bij Hans Boot en Charles van der Mark.

Hans Boot deed mee aan de sessie van de Argumentenfabriek over het verkeersplan centrum. Ook presenteerde hij ons plan voor een veiligere oversteek van de Zuiderweg via de Dorpen naar centrum en station.

De afdeling Noordkop heeft – in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 – een document met 10 aandachtspunten gestuurd naar de gemeente Den Helder en Schagen.

 

tuitjenhorn

Verkeersoverleg Provincie

De afdeling was betrokken bij de volgende provinciale projecten:

 • fietsoversteek N248;
 • vervanging Stolper basculebrug;
 • onderzoek verkeersveiligheid N9, N99 en N255;
 • Nationaal Toekomstbeeld Fiets;
 • De realisatie van het schitterende recreatieve fietspad Wierdijk (met dank aan Co Kamst).
Wierdijk

Overige activiteiten

Charles is betrokken bij het project Veilige schoolomgeving en deed in dat kader mee aan de schoolsafari. Dit project van de Fietsersbond wordt uitgevoerd door Sportservice Schagen.

In oktober deed de afdeling met een verkeersquiz mee aan de Fiets- en ontdekdag in Schagen, een activiteit van Sportservice. Deze organisatie presenteerde in oktober alle activiteiten in het kader van Doortrappen. De afdeling Noordkop en Den Helder waren in de Kampagne aanwezig.

 

schoolzone