Brief voor de nieuwe gemeenteraden

Vanochtend is de Fietsersbond officieel van start gegaan met een landelijke briefactie voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Deze campagne maakt het mogelijk om zeer laagdrempelig een brief te sturen naar de nieuwe gemeenteraadsleden in Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en op Texel.

Hiermee kunnen we in onze regio tegelijk een signaal afgeven aan alle nieuwe raden, die op 30 maart worden geïnstalleerd.

Met het insturen van een brief roepen we de gemeentes op om de volgende zaken te regelen:

  • Snelheidsverschillen te verkleinen, door 30km/h de norm te maken
  • Veilige schoolroutes en -omgevingen te maken
  • Fietspaden vergevingsgezind in te richten
  • Fietsen sociaal veilig te maken voor iedereen

Hoe meer brieven de mensen ondertekenen, hoe meer invloed we kunnen uitoefenen op gemeentes om de veiligheid van fietsers te vergroten.

Categorieën