Dirkshorn 30 km gebied

dirkshorn

Na reconstructie wordt heel Dirkshorn ingericht als 30 km gebied. Onlangs heeft de gemeente voor de inwoners van Dirkshorn een presentatie van de plannen gehouden. De afdeling vindt het vreemd niet eerder bij de plannen betrokken te zijn en zal dit aankaarten bij de wethouder. Opvallend en tégen de geldende richtlijnen voor erftoegangswegen binnen de bebouwde kom is de rijbaanbreedte van 6.00 meter, daar waar deze 4.60 – 5.40 meter dient te zijn.

Categorieën