Emmalaan Den Burg aangepast

Naar aanleiding van opmerkingen van bewoners en de Fietsersbond vinden er aanpassingen plaats aan de Emmalaan in Den Burg. Er komen snelheidsremmende maatregelen in het 30-km gebied en andere aanpassingen die het veiliger moeten maken voor fietsers. In een gesprek met wethouder Kooiman heeft de afdeling de bezwaren tegen de huidige inrichting toegelicht.

Categorieën