Publicaties van CROW/Fietsberaad

De Kennisbank van het Fietsberaad bevat ongeveer 5.000 kennisitems. Het betreft onderzoeksrapporten, beleidsplannen, video’s, nieuwsberichten etc.

De Kennisbank van het Fietsberaad bevat ongeveer 5.000 kennisitems. Het betreft onderzoeksrapporten, beleidsplannen, video’s, nieuwsberichten etc.

In de Kennisbank van CROW/Fietsberaad staan talrijke publicaties over

  • Fietsgebruik, met cijfers per gemeente bijvoorbeeld
  • Technische fietsinnovaties
  • Effecten van fietsen op gezondheid
  • Fietsinfrastructuur
  • Fietsparkeren
  • etc.

Maandelijks geeft CROW/Fietsberaad een nieuwsbrief uit.

Het Fietsberaad heeft het halfjaarlijkse periodiek Fietsverkeer als belangrijkste communicatiemiddel. Hierin worden resultaten van uitgevoerde projecten steeds kort en toegankelijk samengevat – en vaak ook bediscussieerd. Verder worden in het periodiek interessante lokale beleidsnieuwtjes besproken.

Vaak is informatie, ook al is ze niet actueel meer, blijvend van waarde. Daarom staan u de reeds verschenen uitgaven van Fietsverkeer in PDF-formaat ter beschikking. Het voordeel hiervan is dat u het periodiek in de originele opmaak kunt afdrukken, een nadeel is echter dat de bestanden soms groot zijn en het downloaden lang kan duren.