Foutparkeerders Loet

Op de hoek Herenstraat-Loet staan vrijwel permanent foutparkeerders, die het zicht op de Loet voor fietsers uit de Herenstraat belemmeren. Bestuurders op de Loet geven fietsers uit de Herenstraat misschien vanwege dat late zicht ook zelden voorrang. De fietsersbond wil dit anders.

Ook de wegbeheerder is hier fout:
1. De blauwe zone loopt door tot vrijwel op de kruising en faciliteert daarmee de foutparkeerders.
2. Door de verlaagde trottoirband wordt de suggestie van een uitrit gewekt. Daarmee vervalt de regel, dat rechts voorrang heeft.
Het vreemde is, dat even verder, bij de kruising Rensgars-Markt-Noord-Handelsstraat iedere weggebruiker de regel rechts heeft voorrang hanteert. Daar loopt de trottoirband ook door.
Het verkeersoverleg wil de situatie Herenstraat-Loet verbeteren door tijdelijk haaientanden aan te brengen en een bord B6 (voorrangskruising) te plaatsen. De fietsers uit de Herenstraat moeten dan voorrang verlenen aan bestuurders op de Loet. De Fietsersbond kan niet anders dan hierin meegaan. Zie onderstaande brief.

pdf ⋅ 830 KB

Hoek Herenstraat-Loet brief 21-09-2018 aan de raad

Download

Categorieën