Herenstraat-Loet veiliger

De kruising Herenstraat-Loet wordt aangepast en daardoor veiliger.

De afdeling Noordkop heeft de onduidelijke inrichting en de daardoor onveilige situatie bij de gemeente Schagen aangekaart. Door de huidige inrichting van de kruising Herenstraat-Loet ontstaat er onduidelijkheid over de voorrang: is het een uitritconstructie of een weg van rechts? Verkeer op de Loet moeten fietsers – van rechts komend uit de Herenstraat – voorrang verlenen. Mede door fout geparkeerde auto’s op de hoek is het zicht voor weggebruikers op de Herenstraat vaak beperkt. De gemeente Schagen past deze kruising aan: de grijze trottoirband verdwijnt (rode stippellijn), het straatwerk aangepast en de trottoirband wordt omgebogen richting Herenstraat. Hierdoor is er duidelijk sprake van een gelijkwaardige kruising in deze 30 km zone.

Categorieën