Inrit Nieuwstraat fout

De inrit naar de Nieuwstraat zoals deze momenteel wordt aangelegd is fout. Het trottoir loopt niet door qua kleur en structuur en er is niet gebruik gemaakt van inritblokken. Als de kruising hiermee wordt aangelegd, kan er verwarring over de voorrang optreden. De Fietsersbond heeft dit aangekaart bij de gemeente, maar vindt tot nu toe geen gehoor. De adviseur van de landelijke vereniging is ingeschakeld. De afdeling beraadt zich op vervolgstappen.

Categorieën