FB Provinciale werkgroep

De provinciale werkgroep Noord-Holland is een overkoepelend orgaan van de afdelingen in Noord-Holland. Het doel van de groep is het fietsen in Noord-Holland nog aangenamer en veiliger te maken d.m.v. inbreng in het provinciaal fietsbeleid. Overleg tussen de Provincie en de Fietsersbond is een onderdeel van de activiteiten.
Daarnaast probeert de Provinciale afdeling kennis te verzamelen over fietsbeleid en bij te dragen aan het uitwisselen van informatie tussen de regionale afdelingen.

FB provinciale werkgroep NH

Naar de website