Vergaderen 2023

Vergaderstukken staan lager

Aan- / afmelding afdelingsvergadering Noordkop

  • DD slash MM slash JJJJ
  • Geef bijvoorbeeld door als u een agendapunt heeft.

Klik eventueel op de + om de agenda open te klappen.

Vergadering woensdag 8 februari 2023

  • Locatie: Noord 101, Schagen
  • Vooraf aanmelden is noodzakelijk uiterlijk 7-2-2023 i.v.m. locatie en catering (zie formulier hierboven)
Agenda 8-2-2023 (versie 4-2-2023)
Verslag 25-1-2023
Presentatie verkeersambtenaren
Jaaroverzicht 2022 afd. Den Helder
Jaaroverzicht 2022 afd. Texel
Jaaroverzicht 2022 afd. Noordkop
Artikel NHD 27-1-2023  over doorfietsroutes
Bijlagen: 4.1. Financieel jaarverslag 2022 en begroting 2023
4.2. Jaarverslag 2022 – zie webpagina
4.3. Voortgang inventarisatie fietsparkeren centrum Schagen – zie webpagina
4.5. Rijrichting Thorbeckestraat: vergaderstukken Raad 7-2-2023 punt 25
4.6. Sweelinckstraat omkering rijrichting
4.5. Inspreektekst FB Raad 7-2-2023 omkering rijrichting Thorbeckestraat
5.1.1. Verkeersbesluit 9-1-2023 SCH 30 km Berkenhof, Dirkshorn
5.1.2. Verkeersbesluit 10-1-2023 SCH stopverbod Warmenhuizen
5.1.3. Verkeersbesluit 12-1-2023 SCH Voorrang Sint Maartensvlotbrug
5.2.1. Verkeersbesluit 30-12-2022 HK 30 km ’t Veldtekening
5.1.2. Verkeersbesluit 11-1-2023 HK voorrang Westerland
5.1.2. Uitvoeringsregeling kleine infrastructuur 2023

Jaarvergadering woensdag 25 januari 2023

  • Locatie: Foodstation Avanti, Spoorstraat 9, Den Helder
  • Vooraf aanmelden is noodzakelijk uiterlijk 21-1-2023 i.v.m. locatie en catering (zie formulier hierboven).
  • De jaarvergadering is samen met de afdelingen Den Helder en Texel.
TijdProgramma
17:30Inloop met koffie en thee
18:00Presentatie door ambtenaren van Den Helder, Hollands Kroon en Schagen
De doorfietsroutes Texel - Den Helder - Schagen/Heerhugowaard
Onze webpagina over doorfietsroutes
Hoe maken we de Noordkop fietsveiliger
Vragen en discussie
19:15Pauze
19:30Presentatie afd. Texel over resultaten en plannen
19:50Presentatie afd. Den Helder over resultaten en plannen
20:10Presentatie afd. Noordkop over resultaten en plannen
20:40Nazit met borrel en hapje
21:10Afsluiting