Leden Noordkop 2021

Deze pagina bevat informatie voor leden over het verenigingsjaar 2021.

Scroll naar benden voor de vergaderstukken

Aan- / afmelding afdelingsvergadering Noordkop

 • DD slash MM slash JJJJ
 • Geef bijvoorbeeld door als u een agendapunt heeft of typ "Geen"

Ik wil berichten ontvangen

De afdeling Noordkop is werkzaam in de gemeente

 • Hollands Kroon
 • Den Helder (onderafdeling)
 • Schagen
 • Texel (onderafdeling)

U kunt uzelf inschrijven in één of meerdere nieuwsbrieven van deze (onder-)afdelingen. Vul dan onderstaand formulier in.

Uw gegevens worden voor geen enkel ander doel gebruikt.

pdf ⋅ 960 KB

Fietsersbond huishoudelijk reglement

Download

Klik eventueel op de + om de agenda open te klappen.

Jaarvergadering woensdag 20 januari 2021

 • In verband met Corona is deze vergadering online via Teams. Om een uitnodiging te ontvangen moet men zich vooraf aanmelden met onderstaand formulier.
 • Digitale deur open vanaf 19:15 uur. De vergadering duurt tot ongeveer 21:30 uur
 • Vóór de pauze afdelingszaken
 • Na de pauze thema de drie fietsnetwerken van Schagen
Agenda 20-1-2021
Verslag 18-11-2020
Bijlagen: 3.3. Financieel verslag 2020 en begroting 2021 | Uitgaven 2020
3.4. Jaarverslag 2020 (webpagina)
3.6. Ontwikkeling ledenbestand 2018-2021
Na pauze Thema “De drie fietsnetwerken van de gemeente Schagen”
Webpagina over de drie fietsnetwerken
Webpagina over 1. het 8en88-fietsnetwerk
Webpagina over 2. het hoofdfietsnetwerk
Webpagina over 3. de doorfietsroutes

Woensdag 3 maart 2021

 • Vergadertijd: 19:30-21:30 uur (digitale deur open om 19:15 uur)
 • Deze vergadering is online met Teams. Aanmelden noodzakelijk via formulier hierboven)
 • De vergaderlink wordt maandag 29 februari verzonden)
Agenda 3-3-2021 (versie 25-4-2021)
Verslag jaarvergadering 20-2-2021
Bijlagen: 4.1. Nationaal Toekomstbeeld Fiets – website Tour de Force
Brief aan de gemeente Hollands Kroonidem gemeente Schagen
4.2. Gezocht vertegenwoordiger FB in Rocov-NH – zie website
4.3. Webinar De vrijwilliger cenbtraal op 13 april
5.1.2. Website seniorenroutes Anna Paulowna
5.1.4. Verkeersveiligheidsplan Hollands Kroon – staatscourant
5.1.5. Verbeteren verkeersveiligheid Groetweg, Middenmeertekening
5.1.6. Verbeteren verkeersveiligheid Molenweg
5.1.7. Verbeteren verkeersveiligheid J.C. Geerligsstraat, Anna P.tekening
5.2.1. Verslag verkeersoverleg Schagen 3-2-2021
5.2.2. Verkeersbesluit fietspad Hazedwarsdijk Pettentekening
5.2.3. Bikescout (Arjan) – factsheet Heijmans
5.2.4. Keuzes maken in 8-80-fietsnetwerk – zie onze website
5.2.5. Renovatie hoofdwegen Tuitjenhorn – website gemeente Schagen
5.2.5. Inspreektekst Dorpsraad
5.2.6. Onderzoek verkeersveiligheid – website gemeente Schagen
5.2.7. Tekst verkeersbesluit Nieuwstraatborden wegborden plaatsen

Woensdag 14 april 2021 (online via Teams)

 • Vergadertijd: 19:30-21:30 uur (digitale deur open om 19:25 uur)
 • Deze vergadering is online met Teams. Aanmelden noodzakelijk via formulier hierboven)
 • De vergaderlink wordt maandag 12 april verzonden)
Agenda 14-4-2021 (versie 14-4-2021)
Verslag 3-3-2021
Bijlagen: 4.3. Het 8-80 fietsnetwerk – zie onze webpagina
4.3. Document met wijkbeschrijving en knelpunten
4.6. Praatpapier kennismaking met voorzitter FB Esther van Garderen
5.2.2. Informatie fietsstraten – discussiestuk fase 2
5.2.3. Verkeersbesluit Nieuwstraattekening oudtekening nieuw
5.2.3. Bezwaarschrift FB
5.2.4. Verkeersbesluit Thorbeckestraat – Bezwaarschrift FB (beiden volgen)
5.2.5. Verkeersbesluit verwijderen haaientanden Dirkshorn – tekening
5.3.4. Presentatie onderzoeksrapport N9,N99 en N250
5.3.4. Onderzoeksrapport verkeersveiligheid N9,N99 en N250

Woensdag 30-5-2021 Datum en locatie gewijzigd

 • Vergadertijd: 19:30-21:30 uur
 • Locatie: “Onder de acacia’s”, Acaciaplein 400, Schagen
Agenda 30-5-2021 (versie 27-5-2021)
Verslag 14-4-2021
Bijlagen:
4.4. Gemeenteraadsverkiezingen 2022 – concrete programmapunten (concept)
5.2.1. Verslag overleg met verkeersambtenaar Sander Kunst 28-4-2021
5.2.2. Verkeersbesluit Thorbeckestraat 22-4-2021tekening oudnieuw
5.2.3. Participatie verkeersplan centrum Schagen – emailbijlage
5.2.4. Reconstructie Zeeweg – tekening
5.3.1. Omvorming rotondes Den Helder tekeningen: zie onze website
5.3.1. Ontbrekende schakel fietspad Breewijd, Julianadorp: zie onze website
5.4.1. Regionaal Toekomstbeeld Fiets 30-4-2021 – zie webpagina
5.4.1. E-mail 4-5-2021Verslag 30-4-2021 –  powerpoint fase 1
5.4.1. Afweging en prioritering ingediende plannen
5.4.2. Recreatieve routes na realisering fietspad Wierdijk
5.4.3. Bewonersbrief kruisingen N248
5.4.3. Actieagenda actieve mobiliteit 2022-2027 (prov. NH)

Woensdag 7 juli 2021

 • Vergadertijd: 19:30-21:30 uur
 • Locatie: Nijverheidsweg 29, Schagerbrug (meld je aan/af)

Attentie: locatiewijziging i.v.m. 1,5 m afstand

Agenda 7-7-2021
Verslag 31-5-2021
Bijlagen: 4.3. Gemeenteraadsverkiezingen 10 punten Den Helder
4.3. Gemeenteraadsverkiezingen 10 punten Hollands Kroon
4.3. Gemeenteraadsverkiezingen 10 punten Schagen
5.2.1. Verkeersplan centrum Schagen presentatie aanpak
5.2.1. Verkeersplan centrum Schagen – drie opties
5.2.2. Verkeersoverleg Schagen 6-7-2021
5.2.2. Verkeersremmende maatregelen Voorpolderweg
5.2.3. Verkeersbesluit parkeerverbod Kerkepad Schagen
5.4.3. Eindrapportage N9 | N99 | N250
Zie MIRT voortgangsbrief | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl
5.4.3. Verslag bewonersbijeenkomst Verkeersveiligheid Kruisingen N248
5.4.3. Verslag werksessies Verkeersveiligheid Kruisingen N248
5.4.3. Presentatie werkgroep 1 en 2 N248 d.d. 16 juni 2021
5.4.4. Reacties van participatieplatform op ontwerp Stolperbrug

Woensdag 1 september 2021

 • Vergadertijd: 19:30-21:30 uur
 • Locatie: Noord 101, Schagen
 • Vooraf aanmelden noodzakelijk i.v.m. beschikbare plaatsen en Corona
Agenda 1-9-2021 (versie d.d. 28-8-2021)
Verslag 7-7-2021
Bijlagen: 4.3. Onze programmapunten voor de gemeenteraadsverkiezingen Den Helder
4.3. Idem voor de gemeenteraadsverkiezingen Hollands Kroon
4.3. Idem voor de gemeenteraadsverkiezingen Schagen
5.2.2. Concept Ontwikkelvisie Schagen
5.2.3. Definitieve tekening Schagerweg / Nijverheidsstraat tot Grote Sloot
5.2.3. Definitieve tekening Schagerweg / Dorp
5.2.2. Voorstel FB oversteek Zuiderweg
5.2.2. Presentatie oversteek Zuiderweg
5.2.5. Tekeningen fase 2 Hoofdassen Tuitjenhorn
5.4.1. Deelrapportage Nationaal Toekomstbeeld Fiets Kop van NH
5.5. Discussienota CROW fietspad van de toekomst

Woensdag 13 oktober 2021

 • Vergadertijd: 19:30-21:30 uur
 • Locatie: Noord 101, Schagen maximaal 7 plaatsen (meld je aan/af)
Agenda Agenda 13-10-2021 (versie 6-10-2021)
Verslag Verslag 1-9-2021
Bijlagen: 4.3.3. Hoe scoort de Noordkop met de Fietsstadverkiezing?
4.5. Doortrappen On Tour – videoverslag
5.1.2. Brief bewoner over herinrichting N239 in Niedorp
5.1.3. Verkeersbesluit Anna Paulowna 30 km
5.1.3. Verkeersbesluit Anna Paulowna 30 km – tekening 1
5.1.3. Verkeersbesluit Anna Paulowna 30 km – tekening 2
5.1.3. Verkeersbesluit Anna Paulowna 30 km – tekening 3
5.1.3. Verkeersbesluit Anna Paulowna 30 km – tekening 4
5.2.2. Presentatie van een veiliger oversteek op de Zuiderweg
5.2.3. Brief met bedenkingen fietsstraten Tuitjenhorn
5.2.3. Webpagina Hoofdassen Tuitjenhorn fase 2 – fietsstraten
5.2.5. Verkeersbesluit Wilhelminalaan eenrichtingsverkeer behalve (brom-)fietsers
5.2.5. Verkeersbesluit Wilhelminalaan eenrichtingsverkeer – tekening
5.4.1. Kruisingen N248
5.4.2. Eindrapportage Regionaal Toekomstbeeld Fiets

Woensdag 24 november 2021

 • Vergadertijd: 19:30-21:30 uur
 • Locatie: Noord 101, Schagen maximaal 7 plaatsen (meld je aan/af)

Aanmelden vooraf is noodzakelijk via het aanmeldformulier boven aan deze pagina.

Agenda: 24-11-2021 (versiedatum)
Verslag 13-10-2021
Bijlagen: