Leden Noordkop 2021

Deze pagina bevat informatie voor leden over het verenigingsjaar 2021.

Klik eventueel op de + om de agenda open te klappen.

Jaarvergadering woensdag 20 januari 2021

 • In verband met Corona is deze vergadering online via Teams. Om een uitnodiging te ontvangen moet men zich vooraf aanmelden met onderstaand formulier.
 • Digitale deur open vanaf 19:15 uur. De vergadering duurt tot ongeveer 21:30 uur
 • Vóór de pauze afdelingszaken
 • Na de pauze thema de drie fietsnetwerken van Schagen
Agenda 20-1-2021
Verslag 18-11-2020
Bijlagen: 3.3. Financieel verslag 2020 en begroting 2021 | Uitgaven 2020
3.4. Jaarverslag 2020 (webpagina)
3.6. Ontwikkeling ledenbestand 2018-2021
Na pauze Thema “De drie fietsnetwerken van de gemeente Schagen”
Webpagina over de drie fietsnetwerken
Webpagina over 1. het 8en88-fietsnetwerk
Webpagina over 2. het hoofdfietsnetwerk
Webpagina over 3. de doorfietsroutes

Woensdag 3 maart 2021

 • Vergadertijd: 19:30-21:30 uur (digitale deur open om 19:15 uur)
 • Deze vergadering is online met Teams. Aanmelden noodzakelijk via formulier hierboven)
 • De vergaderlink wordt maandag 29 februari verzonden)
Agenda 3-3-2021 (versie 25-4-2021)
Verslag jaarvergadering 20-2-2021
Bijlagen: 4.1. Nationaal Toekomstbeeld Fiets – website Tour de Force
Brief aan de gemeente Hollands Kroonidem gemeente Schagen
4.2. Gezocht vertegenwoordiger FB in Rocov-NH – zie website
4.3. Webinar De vrijwilliger cenbtraal op 13 april
5.1.2. Website seniorenroutes Anna Paulowna
5.1.4. Verkeersveiligheidsplan Hollands Kroon – staatscourant
5.1.5. Verbeteren verkeersveiligheid Groetweg, Middenmeertekening
5.1.6. Verbeteren verkeersveiligheid Molenweg
5.1.7. Verbeteren verkeersveiligheid J.C. Geerligsstraat, Anna P.tekening
5.2.1. Verslag verkeersoverleg Schagen 3-2-2021
5.2.2. Verkeersbesluit fietspad Hazedwarsdijk Pettentekening
5.2.3. Bikescout (Arjan) – factsheet Heijmans
5.2.4. Keuzes maken in 8-80-fietsnetwerk – zie onze website
5.2.5. Renovatie hoofdwegen Tuitjenhorn – website gemeente Schagen
5.2.5. Inspreektekst Dorpsraad
5.2.6. Onderzoek verkeersveiligheid – website gemeente Schagen
5.2.7. Tekst verkeersbesluit Nieuwstraatborden wegborden plaatsen

Woensdag 14 april 2021 (online via Teams)

 • Vergadertijd: 19:30-21:30 uur (digitale deur open om 19:25 uur)
 • Deze vergadering is online met Teams. Aanmelden noodzakelijk via formulier hierboven)
 • De vergaderlink wordt maandag 12 april verzonden)
Agenda 14-4-2021 (versie 14-4-2021)
Verslag 3-3-2021
Bijlagen: 4.3. Het 8-80 fietsnetwerk – zie onze webpagina
4.3. Document met wijkbeschrijving en knelpunten
4.6. Praatpapier kennismaking met voorzitter FB Esther van Garderen
5.2.2. Informatie fietsstraten – discussiestuk fase 2
5.2.3. Verkeersbesluit Nieuwstraattekening oudtekening nieuw
5.2.3. Bezwaarschrift FB
5.2.4. Verkeersbesluit Thorbeckestraat – Bezwaarschrift FB (beiden volgen)
5.2.5. Verkeersbesluit verwijderen haaientanden Dirkshorn – tekening
5.3.4. Presentatie onderzoeksrapport N9,N99 en N250
5.3.4. Onderzoeksrapport verkeersveiligheid N9,N99 en N250

Woensdag 30-5-2021 Datum en locatie gewijzigd

 • Vergadertijd: 19:30-21:30 uur
 • Locatie: “Onder de acacia’s”, Acaciaplein 400, Schagen
Agenda 30-5-2021 (versie 27-5-2021)
Verslag 14-4-2021
Bijlagen:
4.4. Gemeenteraadsverkiezingen 2022 – concrete programmapunten (concept)
5.2.1. Verslag overleg met verkeersambtenaar Sander Kunst 28-4-2021
5.2.2. Verkeersbesluit Thorbeckestraat 22-4-2021tekening oudnieuw
5.2.3. Participatie verkeersplan centrum Schagen – emailbijlage
5.2.4. Reconstructie Zeeweg – tekening
5.3.1. Omvorming rotondes Den Helder tekeningen: zie onze website
5.3.1. Ontbrekende schakel fietspad Breewijd, Julianadorp: zie onze website
5.4.1. Regionaal Toekomstbeeld Fiets 30-4-2021 – zie webpagina
5.4.1. E-mail 4-5-2021Verslag 30-4-2021 –  powerpoint fase 1
5.4.1. Afweging en prioritering ingediende plannen
5.4.2. Recreatieve routes na realisering fietspad Wierdijk
5.4.3. Bewonersbrief kruisingen N248
5.4.3. Actieagenda actieve mobiliteit 2022-2027 (prov. NH)

Woensdag 7 juli 2021

 • Vergadertijd: 19:30-21:30 uur
 • Locatie: Nijverheidsweg 29, Schagerbrug (meld je aan/af)

Attentie: locatiewijziging i.v.m. 1,5 m afstand

Agenda 7-7-2021
Verslag 31-5-2021
Bijlagen: 4.3. Gemeenteraadsverkiezingen 10 punten Den Helder
4.3. Gemeenteraadsverkiezingen 10 punten Hollands Kroon
4.3. Gemeenteraadsverkiezingen 10 punten Schagen
5.2.1. Verkeersplan centrum Schagen presentatie aanpak
5.2.1. Verkeersplan centrum Schagen – drie opties
5.2.2. Verkeersoverleg Schagen 6-7-2021
5.2.2. Verkeersremmende maatregelen Voorpolderweg
5.2.3. Verkeersbesluit parkeerverbod Kerkepad Schagen
5.4.3. Eindrapportage N9 | N99 | N250
Zie MIRT voortgangsbrief | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl
5.4.3. Verslag bewonersbijeenkomst Verkeersveiligheid Kruisingen N248
5.4.3. Verslag werksessies Verkeersveiligheid Kruisingen N248
5.4.3. Presentatie werkgroep 1 en 2 N248 d.d. 16 juni 2021
5.4.4. Reacties van participatieplatform op ontwerp Stolperbrug

Woensdag 1 september 2021

 • Vergadertijd: 19:30-21:30 uur
 • Locatie: Noord 101, Schagen
 • Vooraf aanmelden noodzakelijk i.v.m. beschikbare plaatsen en Corona
Agenda 1-9-2021 (versie d.d. 28-8-2021)
Verslag 7-7-2021
Bijlagen: 4.3. Onze programmapunten voor de gemeenteraadsverkiezingen Den Helder
4.3. Idem voor de gemeenteraadsverkiezingen Hollands Kroon
4.3. Idem voor de gemeenteraadsverkiezingen Schagen
5.2.2. Concept Ontwikkelvisie Schagen
5.2.3. Definitieve tekening Schagerweg / Nijverheidsstraat tot Grote Sloot
5.2.3. Definitieve tekening Schagerweg / Dorp
5.2.2. Voorstel FB oversteek Zuiderweg
5.2.2. Presentatie oversteek Zuiderweg
5.2.5. Tekeningen fase 2 Hoofdassen Tuitjenhorn
5.4.1. Deelrapportage Nationaal Toekomstbeeld Fiets Kop van NH
5.5. Discussienota CROW fietspad van de toekomst

Woensdag 13 oktober 2021

 • Vergadertijd: 19:30-21:30 uur
 • Locatie: Noord 101, Schagen maximaal 7 plaatsen (meld je aan/af)
Agenda Agenda 13-10-2021 (versie 6-10-2021)
Verslag Verslag 1-9-2021
Bijlagen: 4.3.3. Hoe scoort de Noordkop met de Fietsstadverkiezing?
4.5. Doortrappen On Tour – videoverslag
5.1.2. Brief bewoner over herinrichting N239 in Niedorp
5.1.3. Verkeersbesluit Anna Paulowna 30 km
5.1.3. Verkeersbesluit Anna Paulowna 30 km – tekening 1
5.1.3. Verkeersbesluit Anna Paulowna 30 km – tekening 2
5.1.3. Verkeersbesluit Anna Paulowna 30 km – tekening 3
5.1.3. Verkeersbesluit Anna Paulowna 30 km – tekening 4
5.2.2. Presentatie van een veiliger oversteek op de Zuiderweg
5.2.3. Brief met bedenkingen fietsstraten Tuitjenhorn
5.2.3. Webpagina Hoofdassen Tuitjenhorn fase 2 – fietsstraten
5.2.5. Verkeersbesluit Wilhelminalaan eenrichtingsverkeer behalve (brom-)fietsers
5.2.5. Verkeersbesluit Wilhelminalaan eenrichtingsverkeer – tekening
5.4.1. Kruisingen N248
5.4.2. Eindrapportage Regionaal Toekomstbeeld Fiets

Woensdag 24 november 2021

 • Vergadertijd: 19:30-21:30 uur
 • Locatie: Afhankelijk van het aantal aanmeldingen op Noord 101, Schagen maximaal 4 plaatsen (meld je aan/af) of online.

Aanmelden vooraf is noodzakelijk via het aanmeldformulier boven aan deze pagina.

Agenda: 24-11-2021 (versiedatum 18-11-2021)
Verslag 13-10-2021
Bijlagen: 4.7. Inventarisatie rotondes in ons werkgebied t.b.v. Fietsstad 2022
4.8. Kaart tracés doorfietsroutes Kop van Noord-Holland
4.8. Doorfietsroutes regio Alkmaar richting Schagen
5.1.3. Verkeersbesluit onverplicht fietspad Zuiderkwelweg
5.2.2. Bezwaar verkeersbesluit 30 km op Delftweg en Koorndijk (concept)
5.2.2. Tekening huidige bebording
5.2.2. Tekening nieuwe bebording
5.2.2. Tekening inrichting blad 1
5.2.2. Tekening inrichting blad 2
5.2.2. Tekening inrichting blad 3
5.2.2. Tekening inrichting blad 4
5.2.3. Opheffen fietspad Trambaan Noord
5.2.4. Waarland wegen 30 km
5.2.5. Aanpassingen fase 2 fietsstraten Tuitjenhorn
5.2.6. Verkeersbesluit opheffen vrachtverkeer Koorndijk
5.4.1. Vervanging Stolper basculebrug – wensen gehonoreerd

Nieuws Hollands Kroon

Nieuwspagina van Hollands Kroon