Loet fout parkeerders

Het fout parkeren van voertuigen op de kruising Loet-Herenstraat is de afdeling al jaren een doorn in het oog. Hierdoor wordt het zicht voor en op fietsers in de Herenstraat belemmerd. Automobilisten zien dan pas laat fietsers, die – komend van rechts – voorrang hebben. Fietsers moeten afstappen om te kunnen zien of er verkeer over de Loet aankomt. Ondanks toezeggingen van de gemeente Schagen, dat er gehandhaafd zal worden, staan er vrijwel dagelijks auto’s binnen de 5 meter geparkeerd. Op de foto blokkeert de bestuurder van de vrachtwagen de Herenstraat grotendeels. De afdeling zal bestuurders d.m.v. onderstaande flyer op fout parkeren attenderen. De gemeente is verzocht nu werk te maken van het handhaven.

Loet
pdf ⋅ 342 KB

Zie artikel in Schager Courant 1-8-2020

Download

Categorieën