Onderafdeling Texel


Op 8 april 2021 is er door een initiatiefgroep met o.a. René Boon besloten de onderafdeling nieuw leven in te blazen. In een afdelingsvergadering zal verder worden beslist,

  • welke onveilige verkeerssituaties aandacht vragen;
  • wie de contactpersoon zal zijn naar de gemeente;
  • wie welke overige taken op zich zal nemen.

De afdeling Noordkop – in de persoon van voorzitter Hans Boot en secretaris Charles van der Mark – geven hierbij ondersteuning.

Hieronder kunt u het verslag van 8-4-2021 lezen:

pdf ⋅ 508 KB

Fietsersbond verslag Texel heroprichting 8-4-2021

Download

Doe mee!

Ik word actief voor een onderafdeling

  • Ik wil afdelingsvergaderingen bijwonen.

Gemeentenieuws

Pers