Ontwerp fietsnetwerk Schagen

Tijdens de afdelingsvergadering van 8 juli is de afdeling gestart met het ontwerpen van het 8en80-fietsnetwerk voor Schagen. Dit netwerk is bedoeld voor de meest kwetsbare fietsers, kinderen, ouderen en mensen met een beperking. Dit netwerk is autovrij/-luw, de maximum snelheid 20 km/uur en de kruisingen zijn zoveel mogelijk autovrij/-luw. Voor alle wijken in Schagen moet dit ontwerp in 2025 klaar zijn.

8en80-fietsnetwerk

Naar webpagina fietsnetwerken

Categorieën