Het 8en88-fietsnetwerk Schagen

Op deze pagina doen wij verslag van de stand van zaken. Hieronder de kaart met mogelijke tracé’s van het 8en80-fietsnetwerk, zoals dat tot nu toe gemaakt is. Deze kaart is dus in ontwikkeling en niet definitief.

Uitleg symbolen:

8en80 legenda

Hieronder de verslagen van de bijeenkomsten. Druk op + om open te klappen.

2e bijeenkomst op 19-8-2020

Met hulp van Piet van der linden van het landelijk bureau maken we een keuze uit de ingeleverde routes per woonwijk. Dat gebeurt op basis van de kenmerken van het 8en80-fietsnetwerk. Tot nu toe zijn dat routes vanuit woningen in de wijken naar 4 bestemmingen. Bij voldoende tijd gaan we verder met andere bestemmingen. Dat is tevens de thuisopdracht. voor de volgende bijeenkomst op 30 september.

 

Startbijeenkomst 8-7-2020

Na een inleiding over doel, aanpak en eindresultaat hebben we een eerste vingeroefening gedaan:

  • Arjan en Hans met Waldervaart, Hans en Johan in Groeneweg en Jan-Pieter en Charles in het Centrum
  • We kozen bestemmingen in onze wijk (gele symbolen op de kaart)
  • En woningen (rode huisjes op de kaart) als vertrekpunt
  • We tekenden routes vanuit die startpunten naar één van de bestemmingen
  • We hielden daarbij rekening met de criteria voor het 8en80-fietsnetwerk

Tussen nu en de volgende bijeenkomst (19 augustus) gaat iedereen individueel routes tekenen: vanuit elk vertrekpunt naar elke bestemming.

Op 18 augustus worden al deze routes bekeken, besproken en beoordeeld, waarna de definitieve routes worden vastgesteld. Daarna gaan we verder met de routes in de wijken, want nog niet alle bestemmingen zijn van routes voorzien.

Als je mee wilt werken aan de fietsnetwerken, dan kun je je hieronder opgeven voor de workshop|afdelingsvergadering van 19 augustus.