Platform Veilig Fietsen

Het Platform Veilig Fietsen is door Fietsberaad ontwikkeld vanuit de Tour de Force. Één van de doelstelling van de Tour de Force is het verminderen van het aantal fietsslachtoffers. Het Platform Veilig Fietsen draagt hier aan bij door actuele kennis over fietsveiligheid voor fietsveiligheidsprofessionals te bundelen.

Op het platform vindt u
  • relevante beleidsdocumenten, verslagen, praktijkvoorbeelden en onderzoeks-rapporten;
  • nieuws op het gebied van fietsveiligheid;
  • wat er ophet gebied van fietsveiligheid wordt ontwikkeld;
  • het intranet van alle actieve expertgroepen;
  • relevante bijeenkomsten over fietsveiligheid;
  • een overzicht van tools en webapplicaties die ontwikkeld zijn voor de fietsveiligheidsprofessional;
  • relevante en handige links over het thema fietsveiligheid

 

Categorieën