Prov. subsidie kleine infrastructuur

De Provincie heeft voor 2020 het subsidiebedrag voor kleine infrastructuur vastgesteld op 8 miljoen euro.

Onder deze subsidieregeling vallen o.a. de aanleg/verbetering van fiets- en voetpaden, zoals fietsstraten. Voor de kop van Noord-Holland is er bijna 1 miljoen beschikbaar. De afdeling heeft de gemeente Schagen gevraagd, of zij van deze regeling gebruik maakt om de gesignaleerde knelpunten in en om Schagen te verbeteren. Daarbij gaat het ons in eerste instantie vooral om het verbeteren van de scholierenroutes.

Categorieën