Rapport centrumparkeren

De afdeling heeft een rapport gepresenteerd over het parkeren van de fiets in het winkelgebied van Schagen.

Behalve het aantal fietsvoorzieningen werd ook de kwaliteit getoetst. Enkele bevindingen:

  • Met name bij de ingangen van het Makado is er onvoldoende stallingsmogelijkheid. Er zijn totaal ongeveer 350 plaatsen nodig.
  • Bij de winkels aan de Gedempte Gracht i9s onvoldoende ruimte voor het stallen van de fiets.
  • Over het algemeen s de kwaliteit van de rekken voldoende, behalve op de Markt.
  • De veel gebruikte “nietjes” (bijv. Markt 18) staan vaak te ver uit elkaar.

Meer over het rapport hieronder:

Naar webpagina centrumparkeren

Naar webpagina centrumparkeren

Categorieën