Overbrengingen

In een eerder artikel heb ik al eens wat over overbrengingen gezegd, toen met de achtergrond van het aantal versnellingen met betrekking tot traptempo in relatie met de afgelegde weg. Nu ga ik het hebben over de overbrenging bij de handremmen.

Misschien hebben we er nooit zo bewust over nagedacht, dat we bij handremmen wel degelijk te maken hebben met een overbrenging. Als we het scharnier- of draaipunt van een remhendel nemen, zien we dat de opening van de nippel van de binnenkabel op zo’n 3 cm van dit draaipunt afligt. De afstand van het remhendel zelf ligt gemiddeld op zo’n 8 cm vanaf dit draaipunt. Dit betekent,dat als we een knijpkracht op dit remhendel geven, dat de binnenkabelkracht 8 : 3 = bijna 2,7 keer versterkt wordt. De kabelverplaatsing zal nu ook ongeveer 2,7 keer kleiner zijn dan de verplaatsing van het remhendel zelf. Deze krachtvergroting zien we nog een keer terugkomen bij bijv. de remhevels van knijpremmen. Ook vindt er een krachtvergroting plaats bij bijv. trommelremmen,als men kijkt naar de verhouding remsleutel ( bij de remsegmenten ) en de remhevel zelf. Als men deze twee krachtvergrotingen z’n werk laat doen,kan men soms wel een kachtvergroting van een factor 10 bewerkstelligen. Vervelend in dit kader is het dat de binnenkabel nogal wat weerstand ondervindt in de buitenkabel. Dit effect wordt nog groter,indien zeer lange kabels gebruikt worden ( bijv. naar achterrem ) of dat de kabels in korte bochten gelegd moeten worden. Goede remedie is invetten of oliën van de binnenkabels.

Tegenwoordig ziet men vaak zeer korte stukjes buitenkabel, terwijl de binnenkabel open langs rechte stukken langs het frame loopt ( nu dus zijn deze open stukken wrijvingloos). Ook komt men wel binnenkabels tegen,voorzien van een kunststof coating, zodat de wrijving in de buitenkabel gereduceerd kan worden. Nog efficiënter is het de hydraulische overbrenging toe te passen,daar deze verplaatsing vrijwel wrijvingsloos plaats vindt. Ja U raadt het al, hier hangt weer een prijskaartje aan. Als nadeel kan hier bij een beschadigde leiding lekkage ontstaan, waarna de remdruk geheel wegvalt. Om deze reden zal men bij zogenaamde wereldfietsers deze hydraulisch bediende rem nagenoeg niet tegenkomen.

Ik wens U veel fietsplezier

Jan van Rees