Sloten

Naar aanleiding van vragen bij de Fietsersbond over fietsbeveiliging (o.a. wél een duur slot of juist een goedkoop), wil ik u wat ervaringen aan de hand doen, afkomstig uit de motorbranche.
Bij zéér harde (en dus dure) sloten bedient het dievengilde zich o.a. van een spuitbus met cold spray. Deze wordt gebruikt bij het zoeken naar storingen op printplaten bijvoorbeeld.
De zeer geharde slotschakel wordt nu ingespoten en ‘bevroren’. Daardoor wordt hij heel bros, net als bij strenge vorst. Met een scherpe beitel wordt de schakel op de grond gespleten.

Advies: Leg de dure ketting dus niet vlak boven de grond, maar trek deze door het frame en bijv. het achterwiel. Bevestig tevens een zwaar, goedkoop kettingslot door het voorwiel en aan een vast object. Het is helaas een omslachtige manier om je gestalde fiets weer zélf van het slot te halen.
Er zijn nu ook vrijwel onneembare sloten in de handel. Die gebruiken bijvoorbeeld een pen door de trapas heen of verankeren het stuur zelf als beugelslot. Dat is al met al nog geen garantie tegen gestolen wielen.
Tot slot nog een tip:

Verwijder de snelspaninrichting (zoals bij huurfietsen) op de zadelkbuis. Vervang deze door een klem met een speciale bout als uw zadel u lief is. En … als u de enige (gewenste) gebruiker van de fiets bent natuurlijk.

Voor de fietsverzekering moet u een zogenaamd ART-goedgekeurd slot kopen.

Meer over sloten, inclusief testen op de site van de Fietsersbond.

Jan van Rees