Band plakken

Hier een onderwerp waaraan we liever niet willen denken, maar toch! Zolang we een geringe luchtlekkage met steeds wat bijpompen kunnen oplossen en zo thuis kunnen komen, is het nog wel te doen, maar….? Juist ja, bij ernstiger luchtlekkage en nog een lange weg te gaan, zal er gerepareerd moeten worden. Ook nu zijn er weer enkele oplossingen mogelijk n.l.:

  • Banden plakken.
  • Gebruik van spuitbus met vulmiddel
  • Vervangen van gehele binnenband
  • Vervangen complete band (tube genaamd is binnen- plus buitenband als geheel)

De laatste 3 mogelijkheden spreken voor zich en worden hier niet besproken, alhoewel? Indien plakken absoluut onmogelijk blijkt te zijn bv. bij uitgescheurd ventiel, dan zal het vervangen van de binnenband, nog als enige kans overblijven. Ik ga er in dit artikel vanuit dat repareren mogelijk is, dus wordt het “het plakken van de binnenband”.

Merk de plaats van het ventiel op de buitenband (later gemakkelijk om de plaats te vinden van de ongerechtigheid in de buitenband). Verwijder het ventiel (ervan uitgaande dat dit niet defect is). Druk de buitenband aan beide kanten rondom goed los van de velg. Begin de bandenlichters te gebruiken in de buurt van het ventiel, zodat de buitenband hier tegenover goed de holle ruimte

in de velg kan opzoeken, om ruimte te creëren voor eerder genoemde bandenlichters. Zodra de buitenband met de hand afgenomen kan worden van de velg, stoppen met het gebruik van de bandenlichters om onnodig lek steken van de binnenband te voorkomen. Zodra de buitenband met de hand afgenomen kan worden van de velg, stoppen met het gebruik van de bandenlichters om onnodig lek steken van de binnenband te voorkomen. Verwijder nu de binnenband en pomp deze, na montage van ventiel, iets op. Doe dit niet met te hoge luchtdruk, omdat de binnenband dan zover kan uitrekken, dat deze zich gaat plooien na montage in de buitenband. Nu komt het moeilijkste punt: gaatje zoeken bij slechte weersomstandigheden. Je kunt met je wang vlak langs de opgepompte band strijken, in de hoop een klein luchtlek te vinden. Met wat meer geluk kan de band ondergedompeld worden in water van teiltje of slootje. Ook kan gebruik gemaakt worden van soort roostertje met kleine lichte korreltjes, die in de buurt van de lekplaats zullen gaan zweven.

Als het lek gevonden is kan de omgeving van het gaatje gereinigd worden met wasbenzine of schuurpapiertje/raspje uit reparatiedoos. Indien er een scheurtje is als lek, dan mogelijk uiteinden rondknippen om verder uitscheuren te voorkomen. Nu solutie aanbrengen rond beschadigde plek en wachten tot glimmend aanzien gaat verdrogen. Nu pas bandenpleister aanbrengen en krachtig aandrukken. Als bandenpleister zelf gemaakt moet worden, dan ronde vorm aanhouden. Uiteraard dient vooraf beschermfolie van bandenpleister verwijderd te worden voor plaatsing. Bij voorgevormde bandenpleisters kan na plaatsing soms ook nog doorzichtig foliescherm verwijderd worden. Dit moet vanaf de deelnaad naar buiten toe weg gehaald worden. Belangrijk nu om in de buurt van de gerepareerde plaats, de buitenband goed te inspecteren op scherpe indringpunten. Indien mogelijk de binnenband poederen met talkpoeder. Het ventiel door het ventielgat in velg steken en band iets oppompen. Begin nu de buitenband met de hand in de velg te leggen, beginnend tegenover het ventiel. Werk nu met de handen de band via beide richtingen naar het ventiel toe en gebruik daarbij nooit bandenlichters. Als het laatste stukje te moeilijk wordt, kan men nog wat lucht laten weglopen uit de binnenband. Als de gehele buitenband om de velg ligt, kan men het ventiel nog iets indrukken in de velg, zodat de hielranden van de buitenband zich goed kunnen zetten in de velg. Pomp de band hierna op de juiste spanning en draai het ventielmoertje licht tegen de velg aan en monteer het ventieldopje.

Ik wens U veel fietsplezier,

Jan van Rees

Bekijk een instructiefilmpje over banden plakken.