Elektrische fiets

Tegenwoordig een actueel onderwerp. Bij aanschaf van zo’n E-bike, moet men eerst de eigen voorkeur kenbaar maken. Bij het gebruik van enkel korte ritjes zonder bagage is het zelfs niet zinvol zo’n type fiets aan te schaffen. Dus wel zinvol bij het fietsen van lange trajecten, met veel bagage, steile hellingen of om sterke tegenwind te compenseren.

1. Wat moet mijn bekrachtigde aktieradius worden bijv. 40-60 kilometer of misschien wel 100?

Bij zeer lange fietstrajecten kan men nu kiezen voor een extra batterij als wisselunit. Sommige fietsen kunnen al compleet afgeleverd worden met twee accu’s die d.m.v. stuurbediening geactiveerd kunnen worden.

2. Is de accu vast in het frame gemonteerd of kan deze afneembaar van de fiets geleverd worden?

U begrijpt al direct dat U in de problemen komt bij het opladen van de accu als deze vast in het frame gemonteerd is. Hetzelfde geldt indien U een fietsberging heeft waar geen stopkontakt of wandkontaktdoos aanwezig is. De complete fiets nu opladen in de huiskamer of in de keuken is ook geen pretje. Ook deze fiets met vaste accu in het frame zal veel lastiger te plaatsen zijn op een fietsendrager achter de auto. Bij sommige pontveren in Nederland doet men bij deze vaste opstelling in het frame niet moeilijk bij de toelating. Wel kan men soms moeilijk doen bij losse accu-opstelling (Relatief hoge accuspanning zou misbruik kunnen opleveren. Dit is overigens net zover gezocht als de ontoelaatbaarheid van flesjes water op de luchthavens.)

3. Wil ik een dichte kettingkast met een vrijwel onderhoudsvrije versnellingsnaaf of een open kettingkast met derailleurversnellingen.

Deze laatst constructie eist natuurlijk veel meer onderhoud, helemaal indien deze fietsen achterop de auto staan als er in de regen wordt gereden. Eerst genoemde onderhoudsvrije versnellingsnaaf heeft natuurlijk een veel hoger eigen gewicht.

4. Moet de wielmotor als elektromotor in het voorwiel of in het achterwiel geplaatst zijn?

Beide constructies hebben ook hier weer specifieke voor- en nadelen. Bij plaatsing in de voorwielnaaf hebben we vaak een betere gewichtsverdeling van de fiets. Echter lang niet iedereen is gecharmeerd van de voorwielaandrijving. De laatste jaren zijn de aandrijftechnieken zodanig geperfectioneerd, dat van een schokkende of pulserende krachtoverbrenging geen sprake meer is. De angst om onderuit getrokken te worden bij slechte weersomstandigheden is dan ook uitgesloten. Bij de achterwielmotor is het belangrijkste nadeel het extra gewicht waardoor de bagagemogelijkheden wat beperkter worden.
In een volgend artikel kom ik nog terug op een aantal zaken de elektrische fiets betreffend. Mijn voorlopige advies voor aanschaf blijft: “Maak een langdurige proefrit om een verantwoorde keus te maken.”

Omdat elektrische fietsen tegenwoordig flink in de belangstelling staan, wil ik er nog een artikel aan wijden. Om te beginnen : De accu, de voedingsbron voor electrotraktie. Als fietser hoeft U zich niet druk te maken over deze geplaatste unit, daar de meegeleverde oplaadapparatuur geschikt is voor Uw fietsaccu. Dat er in de praktijk verschillende basisspanningen gehanteerd worden (24-36 en 48 Volt) maakt voor U als fietser niet zoveel uit. Wel, als U kijkt naar het onderhoud van deze accu’s. Er bestaan n.l. verschillende typen accu’s naar samenstelling.

Om te beginnen : de al ouderwetse loodaccu, die men ongeveer 300 keer kan opladen en relatief zwaar van gewicht is. Daarna de NiMH accu, die al een lager gewicht heeft bij hetzelfde elektrische vermogen. Voor de levensduur geldt dat men dit type accu ongeveer 500 keer kan opladen.

Tegenwoordig ook veel toegepast is de Li-ION accu. Deze is nog weer lichter in gewicht. Ook hier geldt dat ongeveer 500 ladingen de levensduur aangeeft. Als extra voordeel geldt hier,dat deze accu de elektromotor krachtig blijft aansturen totdat deze geheel ontladen is.

Vrijwel dezelfde eigenschappen kan men toedichten aan de LIPO accu, die ook voor een grotere actieradius in aanmerking komt. In het algemeen geldt dat men bij oudere systemen de accu’s na ongeveer 10 oplaadperioden volledig moet ontladen om de levensduur te verlengen.

De later uitgebrachte systemen, kunnen altijd aan de lader blijven staan, zolang de fiets niet gebruikt wordt.
In het algemeen kan men wel stellen dat een hogere accu-basisspanning resulteert in een grotere actieradius, dus een langere bekrachtigde fietsafstand. Wat voor U als fietser ook nog van belang kan zijn is de mate van bekrachtiging (veel of weinig trapondersteuning). Sommige systemen zijn op dit punt door de fabrikant aan te passen. Ook kunnen de bijgeleverde displays informatie verschaffen over de hoeveelheid restcapaciteit die de accu nog heeft tijdens de rit. Zelfs kunnen hierin beveiligingen zijn opgenomen zoals anti-diefstal of zelfs wachtwoordgegevens. Met deze accu-capaciteit aan boord kan men ook nog bepaalde verlichtingsmogelijkheden creëren met standverlichting als de fiets stilstaat voor b.v. een rood verkeerslicht.

De computer van de vakhandel gaat in deze een steeds belangrijkere plaats innemen,ook als het om uitlezen van storingen gaat. Al met al een toch wel ingewikkelde materie, waarbij men wel moet bedenken, dat men het milieuprobleem op het bordje legt van de elektriciteitscentrale, want daar moet de uiteindelijke energie opgeleverd worden. Gelukkig voorziet de elektrische fiets of E-bike voor velen in een bepaalde behoefte.

Ik wens u veel fietsplezier.

Jan van Rees

Lees ook de speciale webpagina’s over e-bikes inclusief testen op de site van de Fietsersbond