Verkeersplan: Fietsroutes Schagen

De gemeente Schagen heeft in 2017 haar Verkeersplan gepubliceerd met daarin o.a. de door de afdeling Noordkop gewenste uitbreiding en verbetering van de fietsroutes.

De afdeling heeft de gemeente in juli 2015 een plan aangeboden voor uitbreiding van de fietsroutes vanuit het buitengebied naar Schagen. behalve punt 3 de Ovonde zijn alle voorstellen overgenomen en gepubliceerd in het Verkeersplan.

1. Snelle fietsverbinding Schagen – Dirkshorn

Vanaf de Zuiderweg, Schagen over de oostzijde van het talud van de N245 tot het viaduct in Dirkshorn.

Uitvoeringswensen

 • Twee richtingen fietspad
 • Interlokaal fietspad aanleggen conform aanbevelingen CROW
 • In Muggenburg aan de oostzijde van de geluidswal
 • Buiten Schagen zo ver mogelijk van de N245 aanleggen
 • Buiten Schagen tot Dirkshorn met windsingel tussen N245 en fietspad
 • Ongelijkvloerse kruising bij de Tolke

 

2. Menisweg tot Markt
Doortrekken van de fietsstraat vanaf de Zaagmolen via fietstunnel, Hoep en Herenstraat naar de markt.

Uitvoeringswensen

 • Volledige traject als fietsstraat uitvoeren.
 • Rammelstroken van huidige fietsstraat tussen Zaagmolen en fietstunnel verbreden.
 • Voorrang voor fietsers over gehele traject.
 • Voorrang bij tunnel en parallelweg wijzigen.

3. Omgeving ovonde
Als fietsers vanuit de Havenstraat richting Waldervaart aan de zuidzijde van de ovonde blijven, hoeven zij minder zijwegen te kruisen en kunnen zij de ovonde rechts laten liggen.

Uitvoeringswensen
Oversteek Parallelweg/Westerweg:

 • Breedte middengeleider aanpassen aan CROW-norm voor twee richtingen.
 • Breedte fietspad naar ovonde aanpassen aan CROW-norm en as markering aanbrengen.

Afslag naar Westerpark verbeteren.


4. Fietsroutes in Waldervaart

Uitvoeringswensen

 • Aandacht voor oversteken Spreeuwenlaan en Kievitlaan. Onduidelijke voorrangssituatie (fietsers van rechts hebben voorrang, krijgen die niet) verbeteren.

5. Ventweg naar sporthal Nijziel
Na reconstructie van de ventweg, aanleg brug over kanaal Stolpen-Kolhorn en aansluiting op N248.
Uitvoeringswensen
In deze weg chicanes aanbrengen, conform die van de parallelweg N248. Breedte niet aanpassen voor landbouwvoertuigen.


6. Zuiderweg tussen spoorlijn en rotonde

Uitvoeringswensen

 • Twee richtingen fietspad aanleggen aan Noordzijde conform verkeersbesluit “Fiets- en voetpadenplan”.

7. Middengeleider Zuiderweg-Spoorlaan
Veiliger oversteek maken voor fietsers en voetgangers d.m.v. een middengeleider.

Uitvoeringswensen
Conform middengeleider Gezondheidsplein.


8. Fietsroute van Hoep naar Gezondheidsplein
Vanaf de Hoep via bestaande twee richtingen fietspad, parallel aan de spoorlijn, via het Schip naar de P&R en verder naar het Gezondheidsplein.
Tweerichtingenfietspad aanleggen tussen Het Schip en speelweide (foto hieronder).

Tweerichtingenfietspad aanleggen over groenstrook P&R. Doortrekken naar ingang Gezondheidsplein.
Uitvoeringswensen
Tweerichtingenfietspad.


9. Fietsroute van Hoep Noord naar winkelgebied Langestraat, Aloysiusschool en centrum
Scholieren die naar de Aloysiusschool fietsen, moeten nu via de drukke Langestraat met zijn vele vrachtverkeer. Wij zijn voorstander van de volgende route, die al veelvuldig wordt gebruikt:
Hoep Noord – fietstunnel – Sweelinckstraat – van Rennesstraat – parkje – bruggetjes over Langesloot – Aloysiusschool.

Uitvoeringswensen
Niet verplicht fietspad