Inrit Nieuwstraat

In maart 2019 wordt de laatste hand gelegd aan de herinrichting van de Nieuwstraat. Naar de mening van de Fietsersbond voldoet de inritconstructie van de kruising Beethovenlaan-Nieuwstraat-Mauvestraat niet aan de aanbeveling van het CROW (kennisinstituut op het gebied van verkeersvoorzieningen).

Trottoir loopt niet door

SAM_1006

Het aanwezige trottoir loopt niet door qua structuur en kleur over de inritconstructie. Dit is een essentieel kenmerk van een inrit. Een goed voorbeeld daarvan zijn de uitritten uit de muziekbuurt naar de Beethovenlaan, even verderop.

Geen inritblokken gebruikt

SAM_1009

Aan beide zijden van de inritconstructie zijn geen inritblokken gebruikt. Dit kan leiden tot onduidelijkheid en dus onveiligheid. Het gaat hier om een druk kruispunt met veel ontmoetingen tussen langzaam en gemotoriseerd verkeer. Hieronder staat een afbeelding van een inritblok:

inritblok

Voorrang van rechts?

SAM_10071

Uit de correspondentie met ambtenaren van de gemeente Schagen komt naar voren, dat de wegbeheerder vindt, dat de inrit niet conform deze aanbevelingen kan worden aangelegd. In dat geval zou de wegbeheerder naar onze mening de voorrang moeten regelen door middel van markering en/of bebording, zoals aan de overzijde van de Nieuwstraat, in de Mauvestraat, is gebeurd. Dat is in dit geval ook mogelijk, omdat de 30 km zone achter de lantaarnpaal met bord C03 (eenrichtingsverkeer) begint.

Oplossingen

De Fietsersbond afdeling Noordkop ziet twee mogelijkheden:

  1. De inritconstructie wordt dusdanig aangepast, dat deze in alle opzichten voldoet aan de aanbevelingen uit de ASVV.
  2. De inritconstructie wordt verwijderd. De voorrang wordt geregeld door middel van haaientanden en bord B06 (voorrangskruising), zoals dat aan de overzijde in de Mauvestraat is gebruikt.
b06