Uitritten Schagen fout

In Schagen ontstaan onduidelijke en dus onveilige situaties omdat uitritten niet uniform en niet conform de aanbevelingen worden gemaakt.

Meerval-Corn-Blaauboerlaan-uitritconstructie-oost

Wat klopt er niet aan deze uitrit Meerval-Corn. Blaauboerlaan:
1. De bestrating van het voetpad loopt niet door en is niet identiek.
2. Het doorlopen van de trottoirbanden over de stoep maakt het onduidelijk.
3. Aan de zijde van de Cornelis Blaauboerlaan zijn schuine inritblokken gebruikt, maar aan de kant van de Meerval niet.
Treurig is, dat deze uitrit al 2 x gereconstrueerd is en nog steeds niet volgens de aanbevelingen: onnodig geldverslindende activiteiten.

Meerval-Corn-Blaauboerlaan-uitritconstructie-west

Van fouten leer je normaal gesproken, maar aan de Cornelis Blaauboerlaan niet. Onlangs is de uitrit nabij de spoorwegovergang in gebruik genomen. Ook hier is weer niet conform de aanbevelingen gewerkt:
1. De bestrating van het voetpad loopt niet door en is niet identiek.
2. Het doorlopen van de trottoirbanden over de stoep maakt het onduidelijk.
3. Aan de zijde van de Cornelis Blaauboerlaan zijn schuine inritblokken gebruikt, maar aan de kant van de Meerval niet.
4. En het rode fietspad loopt niet door in dezelfde kleur.
Over beide uitritten is de afdeling in gesprek met de gemeente. Op hoofdlijnen is men het met ons eens, maar vanwege “beschikbare budgetten (!) en prioriteiten” meent men af te kunnen wijken van ons advies: een juridisch juiste inrichting.

Hieronder kunt u de brief aan de raad en een publicatie hierover downloaden.

pdf ⋅ 951 KB

Meerval-Corn. Blaauboerlaan brief 21-09-2018 aan de raad

Download

pdf ⋅ 2 MB

CROW-richtlijnen voor uitritconstructies

Download

Hoek-Herenstraat-Loet

De kruising Herenstraat-Loet ligt binnen de 30 km/h zone. Door de verlaagde stoeprand lijkt het op een uitrit. Daar is jurisprudentie over. Daardoor krijgen fietsers die uit de Herenstraat de Loet oprijden vaak geen voorrang van rechts. Ook de blauwe zone loopt te ver door, waardoor geparkeerde auto’s het zicht benemen op de Herenstraat. Deze auto’s staan ook vaak – tegen de regels – binnen 5 meter van de hoek geparkeerd. Dit moet nodig gereconstrueerd worden door er een gelijkwaardige kruising van te maken met voorrang voor rechts.
Het vreemde is, dat even verderop bij de kruising Rensgard-Markt-Noord-Handelsstraat de trottoirbans ook doorloopt. Daar wordt door de weggebruikers over het algemeen de rechts-heeft-voorrang-regel correct toegepast.

In een 30 km/h-zone regel je de voorrang niet. Uit veiligheidsoverwegingen gaat de afdeling echter akkoord met het voorlopig plaatsen van haaientanden en verkeersbord B06 aan het einde van de Herenstraat. Fietsers moeten dan voorrang verlenen aan de Loet.
Aanvullende adviezen:
1. Verwijderen van de blauwe zone over een afstand van 5 meter uit de hoek van de Herenstraat. Dit dient volgens de aanbevelingen gedaan te worden vanuit de zijkant van de weg, in dit geval de verlengde gevellijn (zie afbeelding hieboven).
2. Er wordt tijdens de eerste weken na het verwijderen van de blauwe zone gehandhaafd op het parkeren ter plaatse. Boete: 90 euro exclusief administratie.
3. Als Schagen zijn ambitieplan “Verkeer in Schagen” serieus neemt, wordt een correcte inrichting van deze doorgaande fietsroute met prioriteit behandeld. De fietsroute maakt deel uit van dit ambitieplan. Een tweede element uit het ambitieplan is Duurzaam Veilig. Daar voldoet de inrichting van deze kruising niet aan.

pdf ⋅ 830 KB

Hoek Herenstraat-Loet brief 21-09-2018 aan de raad

Download