Verkeersplan

De gemeente Schagen heeft in april 2017 zijn ambities t.a.v. het verkeer vastgelegd in een poster. Aan ambitie 2 “Fietspadennetwerk” heeft de afdeling Noordkop meegewerkt. Van de door ons ingebrachte routes zijn alleen de voorgestelde wijzigingen aan de Ovonde niet in het plan opgenomen: een prima resultaat.

Zie detailkaart verkeersstromen

Zie ook Verkeersplan: fietsroutenetwerk