N241

Tot eind 2017 werd de N241 gereconstrueerd.

De afdeling is zeer betrokken bij de totstandkoming van de reconstructieplannen, de voorbereiding en de uitvoering van de werkzaamheden aan de N241. Wij hebben ons van meet af aan verzet tegen het mengen van fietsers en landbouwverkeer, getuige o.a. deze brief van 01-01-2001 en 06-10-2006 Brief FB aan GS over parallelweg N241

In december 2013 stuurden wij deze zienswijze N241 naar GS over de fietsstraat.

Op 6 maart 2014 antwoordt GS in de Nota van Zienswijzen N241

In 2017 verzet de afdeling zich schriftelijk tegen de gewijzigde uitvoering van de fietsstraat op het traject van de N241: brief fietsstraat N241 van 28-01-2017 en van 14-04-2017.

Meer over de reconstructie op de Provinciale webpagina.