Stijging slachtoffers fiets

In 2017 kwamen 5.800 slachtoffers in Noord-Holland-Noord met een letsel na een
verkeersongeval op de Eerste Hulp en werden 1.460 slachtoffers opgenomen in een
ziekenhuis. Bijna 60% van deze slachtoffers waren fietsers.

Hoewel het totaal aantal ziekenhuisopnamen van verkeersslachtoffers de afgelopen
jaren lijkt te stabiliseren in Noord-Holland, blijven maatregelen ter verbetering van de
verkeersveiligheid van hoge urgentie.
Het aantal slachtoffers van een verkeersongeval in Noord-Holland-Noord wijkt af van
de andere regio’s. Het zou de moeite lonen om hier verder onderzoek naar te doen.
Liggen hier demografische oorzaken aan ten grondslag, zijn de wegen anders
ingericht of vertoont de weggebruiker hier ander gedrag? Of lopen de inwoners van
deze regio een groter risico omdat ze meer reizigerskilometers maken? Een
verdiepend onderzoek onder de bewoners van Noord-Holland zou hier meer inzicht in
kunnen geven en aanknopingspunten bieden voor passende interventies.

Bron: rapport “Verkeersongevallen in Noord-Holland” van Veiligheid.nl

pdf ⋅ 2 MB

Rapport Verkeersongevallen Noord-Holland 2019

Download

Categorieën