Strategisch Plan Verkeersveiligheid

De afgelopen jaren is het aantal ernstige verkeersgewonden gestegen en het aantal dodelijke slachtoffers lijkt niet verder te dalen. De klassieke manier van benadering van verkeersveiligheid werpt minder vruchten af. Daarom is het tijd om verkeersveiligheid vanuit een nieuw perspectief te benaderen en meer structurele aandacht te geven.

Het ministerie van IenW, het ministerie van JenV, het Interprovinciaal overleg (IPO), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de Vervoerregio Amsterdam en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag hebben een gezamenlijke visie op de aanpak van verkeersveiligheid gepresenteerd in de vorm van het Strategisch plan verkeersveiligheid 2030: Veilig van deur tot deur.

Op 27-2-2020 is de eerste regionale bijeenkomst over de SPV in het gemeentehuis Den Helder.

Zie de website van SPV.

Categorieën