Toekomstbeeld Fiets

De gemeentes uit de Kop van Noord-Holland hebben hun plannen ingediend voor het Nationaal Toekomstbeeld Fiets. De provincie Noord-Holland werkt daarin samen met gemeentes aan fietsplannen tot en met 2040. Op 30 april is er een regionaal video-overleg over de door ingediende plannen.

Vanwege de groei van het aantal inwoners en het aantal woningen is in deze regio aandacht voor

  • het goed verbinden van woon-, werk-, recreatie- en onderwijslocaties;
  • doorfietsen op langere afstand waardoor stad en regio goed verbonden zijn;
  • overbruggen van barrières die doorfietsen onmogelijk maken;
  • extra fietsenstallingen in de stad en bij ov-knooppunten;
  • de verkeersveiligheid voor fietsers.

Categorieën