Toets LF1-route

Leden van de afdeling hebben het traject Sintmaartenszee-Den Helder van de LF1-route getoetst.

De route is op een aantal kenmerken getoetst.

  • Verkeerstechnisch, bijv. veiligheid bij oversteken
  • Comfort, bijv. hobbels en kuilen en rustplekken
  • Bewegwijzering
  • Vrijliggend fietspad of delen met gemotoriseerd verkeer

Vanaf 9 augustus worden de resultaten verwerkt in een kaart op Google Maps.

Categorieën