Vervanging Kooy- en Balgzandbrug

De afdeling gaat met Rijkswaterstaat in gesprek over de vervanging van de Kooy- en Balgzandbrug. Insteek daarbij is het ontvlechten van het fiets- en vrachtverkeer door het creëren van een aparte fietsvoorziening.

Categorieën