Voor leden 2019

Download de privacyverklaring van de afdeling.

Download het huishoudelijk reglement.

Omgevingswet

De nieuwe Omgevingswet

Video rijksoverheid (2 minuten)

CROW-brochure “Mobiliteit en Omgevingswet” (download)

De wet en de fiets (4 pdf’s van de academieavond Fietsersbond):

 1. Inleiding
 2. Voorbeeld: Nieuwegein
 3. De wet en mobiliteit
 4. Tips voor afdelingen

 

Inventarisatie fietspaden buitengebied Schagen

Op verzoek van de verkeersafdeling van de gemeente Schagen inventariseert de afdeling sedert begin juni 2019 de ontbrekende schakels in het fietspadennetwerk van de gemeente. De inventarisatie wordt bijgehouden op Google Maps. Als de inventarisatie gereed is, zal de afdeling met de gemeente Schagen in overleg gaan over prioritering, beschikbare gelden, en de uitvoering.

Bekijk hier de kaarten en documenten

Verkeersoverleg Hollands Kroon en Schagen:

De afdelingsvergaderingen

De vergaderingen worden gehouden op Noord 101 te Schagen en duren van 19:30-21:30 uur. Vooraf aanmelden is noodzakelijk i.v.m. beschikbare ruimte. Dat kan met onderstaand formulier.

Aan- / afmelding online afdelingsvergadering Texel

 • Geef bijvoorbeeld door als u een agendapunt heeft of typ "Geen"

Agenda's vergaderingen

Klik op de + voor de stukken

Jaarvergadering woensdag 30 januari

 • Locatie: “Onder de Acacia’s”, Acaciaplein 400, Schagen
 • Inloop vanaf 19:15 uur – aanvang: 19:30 – 22:30 uur
 • Vóór de pauze afdelingszaken en na de pauze gaan we aan de slag met de doorfietsroutes in de Kop van Noord-Holland. De buurafdelingen zijn ook uitgenodigd.

Thema:Doorfiets- en regionale routes in de Kop van Noord-Holland

Agenda Jaarvergadering
Verslag Woensdag 20-12-2018
Bijlagen: 3.3. Financieel overzicht 2017-2018 en begroting 2019
3.4. Jaarverslag 2018 (webpagina) | Jaarverslag 2018 (tekst)
3.5. De stukken van de Ledenraad staan op de site van de Fietsersbond
3.7. Uitnodiging fietsdebat Provinciale Staten 27-02-2019
Na pauze Eindverslag workshop doorfietsroutes
Doorfietsroutes op GoogleMaps (Sweco)

Vergadering woensdag 6 maart

 • Locatie: Noord 101, Schagen
 • Tijd: 19:30 – 21:30 uur
Agenda Agenda 6-3-2019
Verslag Verslag 12-12-2018 en jaarvergadering 30-1-2019
Bijlagen: 4. Praatpapier afd. Noordkop en verslag bezoek Saskia Kluit 8-02-2019
5.1.1. Verslag overleg omgeving Makado
5.1.1. Makado kruising Nieuwstraat-Beethovenlaan | Parkeerterrein | Langestraat tot P dak | AH tot Vosje
5.1.2. Verkeersbesluit Iepenlaan Schagen verbod tot stilstaan (tekening)
5.2. Verkeersoverleg Hollands kroon (webpagina)
5.2.2. Verslag verkeersoverleg 26-02-2019 (Arjan)
5.2.3. Zie webpagina Beheer & OnderhoudKnelpuntenoverzicht (Excel)

Vergadering woensdag 24 april

 • Locatie: Noord 101, Schagen
 • Tijd: 19:30 – 21:30 uur
Agenda 24-04-2019 (versie 20-04-2019)
Verslag 6-03-2019
Bijlagen: 4.1. Flyer campagne “Wij rijden hier voor en met u”
4.2. Website Fietsersbond Werkgroep landelijk gebied
4.3. Oproep interview gezondere regio Kop van Noord-Holland
5.1.1. Kruising Beethovenlaan-Nieuwstraat-Mauvestraat – verkeersoverleg
5.1.1. Idem e-mails FB en ambtenaren
5.2.1. Website rotonde Flevoweg-N242-A7 bij Agriport-Noord Middenmeer
5.2.2. Verkeersoverleg 21-05-2019 – webpagina afdeling
5.3.1. Landelijke Kerngroep Fietsersbond Noord-Holland verslag februari 2019
5.3.2. Overleg provincie fietsknelpunten N242
5.3.3. Actieprogramma fiets provincie 2019-2021

Vergadering woensdag 29 mei

 • Locatie: Noord 101 400, Schagen
 • Van 19:30-21:30 uur
Agenda: Agenda 29 mei 2019
Verslag: Verslag 24 april 2019
Bijlagen: 5.1.1. Brief Brian Rietveld fietsvoorzieningen buitengebied Schagen
5.1.1. Zie inventarisatie fietsknelpunten op Google Maps
5.1.1. Inventarisatie Dorpsraad Tuitjenhorn 2017
5.1.1. Inventarisatie Dorpsraad Schagerbrug mei 2019

Vergadering woensdag 17 juli

 • Locatie: Noord 101 400, Schagen
 • Van 19:30-21:30 uur
Agenda: Agenda 17-09-2019
Verslag: Van 29 mei 2019
Bijlagen:
4.1. De Fietsersbond heeft een webpagina over de Fietsvisie 2040
5.1.1. Bekijk de stand van zaken tot nu toe op GoogleMaps
Reacties Oudesluis en Waarland zijn als bijlagen aan agenda toegevoegd
5.1.2. Onze brief en de reactie van de gemeente op de renovatie Schagerbrug
zijn als bijlagen aan agenda toegevoegd

Vergadering woensdag 11 september

Deze vergadering ging niet door.

Vergadering woensdag 30 oktober

 • Locatie: Noord 101 400, Schagen
 • Van 19:30-21:30 uur
Agenda: Agenda (versiedatum 22-10-2019)
Verslag: 17-07-2019
Bijlagen: 4.2. OFS: Zie onze webpagina
4.3. Inwonerspanel mobiliteit: Zie onze webpagina
4.6. GPS: GoogleMaps – staat van fietspaden in gemeente Schagen
4.7. Overleg met wethouder Heddes
5.1.1. Inventarisatie fietsnetwerk buitengebied: zie Google Maps
5.1.3. Renovatie Zeeweg, Sint Maartenszee: plan gemeentebrief FB
5.1.4. Raadsvergadering 2-09-2019 Langzaam verkeer: Zie onze webpagina
5.2.1. Verslag Verkeersoverleg HK 13-08-2019 en 25-09-2019: zie onze webpagina
5.2.2. Herstructurering Wieringerwerf
5.2.3 Verkeersbesluit fietspad Terpweg 16-09-2019
5.2.4. Verkeersbesluit fietspad Rijdersstraat 9-10-2019
5.3.1. Regionale sessie verkeersveiligheid 18-6-2019 en 29-10-2019
5.3.2. Knelpunten N242 overzichtluchtfotoSmuigelwegPresentatie oplossingen
5.7. Routecheck LF1 resultaat in Mymaps

Vergadering woensdag 11 december

 • Locatie: Noord 101, Schagen
 • Van 19:30-21:30 uur
Agenda: 11-12-2019 (versie 9-12-2019)
Verslag: 30-10-2019
Bijlagen:
4.2. FB zienswijze Makado 30-10-2019
5.1.2 Prioriteitenlijst fietsvoorzieningen stad Schagenkaart op GoogleMaps
Prioriteitenlijst fietsvoorzieningen buitengebiedkaart op GoogleMaps
5.1.4. Burgerinitiatief herinrichting Hoge Buurt Sint Maarten: voorstel en toelichtingpresentatieBrochure CROW over fietsstraten
5.2.2. Hieronder een selectie (verkeer) van de stukken op de site van de gemeente HK
Verkeersplan B en B1
Verkeerskundige vraagstukken
Info bewonersavond 12-12-2017
Inrichting ing. Smedingplein en Karel Doormanstraat
5.2.3. Verkeersbesluit wijziging voorrang ‘t Veld | tekening