Voor leden 2020

Deze pagina bevat informatie voor leden over het verenigingsjaar 2020.

Klik eventueel op de + om de agenda open te klappen.

Jaarvergadering woensdag 22-01-2020

 • Locatie jaarvergadering: SBOS, “Onder de Acacia’s”, Acaciaplein 400, Schagen
 • Inloop vanaf 19:15 uur. De vergadering duurt tot ongeveer 21:30 uur
 • Vóór de pauze afdelingszaken en na de pauze gaan we aan de slag met een thema.
 • Van 21:30-22:30 uur gezellige nazit.

Thema: Werken met digitale informatie (neem je eigen laptop mee)

Agenda Jaarvergadering 22-1-2020
Verslag 11-12-2019
Bijlagen: 2.3. Financieel verslag 2019 en begroting 2020
2.4. Ontwikkeling ledenbestand 2017-2020
2.5. Jaarverslag 2019 (webpagina)

Woensdag 4 maart 2020

 • Vergadertijd: 19:30-21:30 uur
 • Locatie: Noord 101, Schagen maximaal 7 plaatsen (meld je aan/af)

5.1. Hollands Kroon zie onze webpagina5.1. Hollands Kroon zie onze webpagina

Agenda Agenda woensdag 4-03-2020
Verslag Jaarvergadering 22-01-2020

Woensdag 15 april 2020

Deze vergadering ging niet door i.v.m. de Corona-beperkingen.

Woensdag 27 mei 2020

Deze vergadering ging niet door i.v.m. de Corona-beperkingen.

Woensdag 8 juli 2020 (Let op: Andere locatie) 

 • Vergadertijd: 19:30-21:30 uur
 • Locatie: “Onder de Acacia’s”, Noord 400, Schagen (i.v.m. Corona maximaal 8 plaatsen; aanmelden verplicht)
Agenda Agenda 8-7-2020
Verslag 3. Verslag 4-3-2020

Woensdag 19 augustus 2020 (Onder de Acacia’s)

 • Vergadertijd: 19:30-21:45 uur
 • Locatie: “Onder de Acacia’s”, Acaciaplein 400, Schagen (meld je aan/af)

Vóór de pauze workshop 8en88-fietsnetwerk Schagen.

Agenda 19-8-2020
Verslag 8-7-2020

Woensdag 30 september 2020 (vervallen)

Deze vergadering is komen te vervallen.

Agenda 30-9-2020
Verslag 19-8-2020

Woensdag 18 november 2020

 • Vergadertijd: 19:30-21:30 uur
 • Deze vergadering is online met behulp van Teams (handleiding kun je onder de agendapunten downloaden)
Agenda 18-11-2020
Verslag 19-8-2020
pdf ⋅ 328 KB

Verkorte handleiding Teams

Download