Seniorenroutes

Op initiatief van Sportservice is de afdeling Noordkop in december 2020 samen met VVN Anna Paulowna gestart met het in beeld brengen van de veiligste seniorenroutes vanaf hun woonomgeving naar de voornaamste bestemmingen in Anna Paulowna. Ook worden eventuele knelpunten in kaart gebracht. De stand van zaken is via een kaart op MyMaps hieronder in te zien. De kaart is in ontwikkeling en toont nu de stand per 16 december 2020.

Seniorenroutes Anna Paulowna

Naar de kaart met seniorenroutes