Verkeersbeleid Schagen

De gemeente Schagen heeft in april 2017 zijn ambities t.a.v. het verkeer vastgelegd in een poster. Aan ambitie 2 “Fietspadennetwerk” heeft de afdeling Noordkop meegewerkt. Van de door ons ingebrachte routes zijn alleen de voorgestelde wijzigingen aan de Ovonde niet in het plan opgenomen: een prima resultaat. De poster kunt u hieronder downloaden.

Zie detailkaart verkeersstromen

pdf ⋅ 4 MB

Poster 2017 ambitieplan verkeer Schagen

Download

Structuurvisie 2025

In de structuurvisie staat in het hoofdstuk Mobiliteit o.a.:

“Een volgende belangrijke mobiliteitsopgave is het bevorderen van het openbaar
vervoer en het fietsgebruik. Schagen is al een top-fietsstad en zal zich op dit punt
blijvend inspannen voor betere doorgaande fietsverbindingen, onder andere
van en naar het stationsgebied en de cultuurhistorische verbindingen. Onder
meer het autoluw maken van het centrum kan bijdragen aan het stimuleren
van het fietsgebruik. Het stationsgebied zelf kan door een intensivering
van het ruimtegebruik een grotere rol gaan spelen als P&R-functie (meer
parkeergelegenheid en fietsenstallingen), een toegevoegd multi-functioneel
stedelijk programma (zorgboulevard, dienstverlening) en hoogwaardige
vervoersnetwerken met de omliggende dorpen.”

De structuurvisie kunt u hieronder downloaden.

pdf ⋅ 3 MB

Structuurvisie Schagen 2025-vastgesteld 22-02-2011

Download

Coalitieprogramma 2018-2022

Schagen wil een fietsvriendelijke gemeente zijn. In het coalitieprogramma staat t.a.v. de fiets o.a.:

Callantsoog: Opnieuw proberen draagvlak te krijgen voor een fietspad langs de duinen van Sint Maartenszee naar Callantsoog

Dirkshorn: Een vrijliggend breed fietspad tussen Dirkshorn en Schagen langs de N245, op termijn verlengd van Alkmaar naar Schagen. Wij rekenen hier op financiering door de provincie.

Schagen: Onderzoeken of het mogelijk is om de verkeerslichten aan de Westerweg te vervangen door rotondes of ongelijkvloerse kruisingen, met aandacht voor veiligheid van fietsers en wandelaars.

Sint Maartenszee: Onderzoek naar een fietspad door de duinen van Sint Maartenszee naar Callantsoog, aan de strandkant langs het Zwanenwater.

Tuitjenhorn: Rotonde op de Oostwal moet veilig zijn voor fietsers en voetgangers. De Terpweg is een belangrijke schoolroute, opknappen van de fietsstroken.

Warmenhuizen: Langs de Dergmeerweg komt geen fietspad, vanwege kosten en ruimtegebrek, maar we gaan wel onderzoeken met welk alternatief de route veiliger voor fietsers kan worden gemaakt. Vrij liggend fietspad voor de schooljeugd langs de Diepsmeerweg, tot de afrit naar het tunneltje bij het Geestmerambacht.

Het volledige programma kunt u hieronder downloaden.

 

 

pdf ⋅ 2 MB

Coalitieprogramma-Schagen-2018-2022

Download