Doorfietsroutes

Het derde netwerk is voor de berijders van snelle en zware fietsen. De afdeling is van meet af aan betrokken bij de tracés van deze routes.

Film tracé Anna Paulowna - Geestmerambacht

Kop van Noord-Holland

Doorfietsnetwerk - ontwerpeisen

OntwerpeisOmschrijving
SamenhangHerkenbaar en vindbaar met duidelijke bewegwijzering
Eenduidige verkeerssituaties
Consistentie in kwaliteit van materiaal en maatvoering
Strategische plekken voor laden en lossen
DirectheidOmrijfactor max. 1,2
Vermijd onnodige bochten en kronkels
Max. snelheid binnen bebouwde kom 30 km/uur. Daarbuiten 45 km/uur (ISA)
AantrekkelijkheidOp strategische plekken voor oplaadpunten voor elektrische fietsen
Sociaal veilig door verlichting en sociale controle
VeiligheidFietsrotondes om snelheid te reduceren
Snelheid reduceren op conflictpunten
Kruispunten ongelijkvloers, ruim, herkenbaar en duidelijk
Conflicten met tegemoetkomend verkeer vermijden
Vergevingsgezinde fietspaden
Liefst geen langsparkeren, anders schrikstrook tussen parkeervak en rijbaan
ComfortVerharding bij voorkeur glad, vlak en stroef asfalt
Voldoende breedte, ook voor cargobikes en grote, zware bakfietssoorten
Boogstralen ingericht op snelheid van 30 km/uur
Hellingen minimaliseren
Verkeershinder (geluid, stank en lichtkwaliteit) minimaliseren
Stopkansen verminderen door voorrangsroutes e/of VRI met prioriteit voor fiets
Doorfietsen

De samenwerkende gemeentes Den Helder, Hollands kroon, Schagen en Texel hebben ingenieursbureau Blau opdracht gegeven om de tracés van Sweco verder uit te werken. Zie kaart hieronder.

Doorfietsroutes Noordholland

Tevens is er een eindrapport verschenen dat u hieronder kunt downloaden.

pdf ⋅ 5 MB

Eindrapport Doorfietsroutes Kop Noord-Holland

Download

Doorfietsen in Noord-Holland

Perspectief Fiets

De provincie Noord-Holland heeft eind 2018 “Perspectief Fiets” gepubliceerd. In dit document zet de provincie uiteen wat haar rol is op het gebied van de fiets en wat de belangrijkste opgaven zijn waar zij de komende jaren mee aan de slag zal gaan. Daarnaast bevat het concept perspectief een tussenresultaat van de uitvoering van motie 31-2017. Hierin werd GS opgeroepen om te komen tot een herkenbaar provinciaal hoofdfietsnetwerk. Dit vormt een integraal onderdeel van dit document. U kunt het hieronder downloaden:

pdf ⋅ 11 MB

2.-Perspectief-Fiets

Download