Doorfietsroutes

Het derde netwerk is voor de berijders van snelle en zware fietsen. De afdeling is betrokken bij de tracés van deze routes. Dat gebeurt op regionaal niveau door “De Kop Werkt”. Ook de provincie Noord-Holland heeft routes in de beleidsstukken staan.

Kop van Noord-Holland

Het samenwerkingsverband tussen de gemeente Den Helder, Hollands kroon, Schagen en Texel “De Kop Werkt” heeft ingenieuwsbureau Sweco opdracht gegeven om een onderzoek in te stellen naar de haalbaarheid en tracés voor doorfietsroutes in de Kop. N.a.v. een workshop in december 2018 zijn door onze afdeling, diverse ambtenaren van de provincie en medewerkers van Sweco routes bepaald. Deze zijn gepubliceerd in Google Maps (klik op de afbeelding hieronder).

Doorfietsroutes_Kop

Tevens is er een eindrapport verschenen dat u hieronder kunt downloaden.

pdf ⋅ 5 MB

Eindrapport Doorfietsroutes Kop Noord-Holland

Download

Doorfietsen in Westfriesland

Tijdens de jaarvergadering in januari 2018 zijn de aansluitende tracés samen met onze aangrenzende Fietsersbondafdelingen gemaakt. Richting Alkmaar en verder naar het zuiden tot het Noordzeekanaal zijn deze door MIRT/NOWA (Meerjarenprogramma Infrasturctuur, Ruimte en Transport /Noord-West Amsterdam) in GoogleMaps geplaatst. Voor West-Friesland hebben wij deze zelf in kaart gebracht. Klik op de afbeeldingen hieronder om de kaarten in Google Maps te bekijken:

Doorfietsroutes_westfriesland
Doorfietsroutes_alkmaar

Perspectief Fiets

De provincie Noord-Holland heeft eind 2018 “Perspectief Fiets” gepubliceerd. In dit document zet de provincie uiteen wat haar rol is op het gebied van de fiets en wat de belangrijkste opgaven zijn waar zij de komende jaren mee aan de slag zal gaan. Daarnaast bevat het concept perspectief een tussenresultaat van de uitvoering van motie 31-2017. Hierin werd GS opgeroepen om te komen tot een herkenbaar provinciaal hoofdfietsnetwerk. Dit vormt een integraal onderdeel van dit document. U kunt het hieronder downloaden:

pdf ⋅ 11 MB

2.-Perspectief-Fiets

Download