Doorfietsroutes

Het derde netwerk is voor de berijders van snelle en zware fietsen. De afdeling is betrokken bij de tracés van deze routes. Dat gebeurt op regionaal niveau door “De Kop Werkt”. Ook de provincie Noord-Holland heeft routes in de beleidsstukken staan.

Kop van Noord-Holland

Het samenwerkingsverband tussen de gemeente Den Helder, Hollands kroon, Schagen en Texel “De Kop Werkt” heeft ingenieursbureau Sweco opdracht gegeven om een onderzoek in te stellen naar de haalbaarheid en tracés voor doorfietsroutes in de Kop. N.a.v. een workshop in december 2018 zijn door onze afdeling, diverse ambtenaren van de provincie en medewerkers van Sweco routes bepaald.
Voor de gemeente Schagen zijn de tracés en de bijbehorende maatregelen in concept bekend. (Zie de kaart hieronder). De afdeling heeft  bedenkingen waar de doorfietsroute door woonwijken gaat.

Doorfietsroutes gemeente Schagen

  • Klik op het vierkantje rechts voor de grote kaart.
  • Links kun je lagen aan en uit zetten.

Film doorfietsroute

Klik hieronder op de link voor een visualisatie van de doorfietsroute vanaf Anna Paulowna richting Alkmaar.

Tevens is er een eindrapport verschenen dat u hieronder kunt downloaden.

pdf ⋅ 5 MB

Eindrapport Doorfietsroutes Kop Noord-Holland

Download

Doorfietsen in Westfriesland

Perspectief Fiets

De provincie Noord-Holland heeft eind 2018 “Perspectief Fiets” gepubliceerd. In dit document zet de provincie uiteen wat haar rol is op het gebied van de fiets en wat de belangrijkste opgaven zijn waar zij de komende jaren mee aan de slag zal gaan. Daarnaast bevat het concept perspectief een tussenresultaat van de uitvoering van motie 31-2017. Hierin werd GS opgeroepen om te komen tot een herkenbaar provinciaal hoofdfietsnetwerk. Dit vormt een integraal onderdeel van dit document. U kunt het hieronder downloaden:

pdf ⋅ 11 MB

2.-Perspectief-Fiets

Download