Doorfietsroutes Kop van NH

Deze pagina bevat informatie over de doorfietsroutes in de Kop van NH.

Info over de doorfietsroutes binnen de overige gemeentes:

Wat zijn doorfietsroutes?

  • Doorfietsroutes verbinden woonkernen, werk- en winkelgebieden, onderwijslocaties, OV-knooppunten en recreatiegebieden in de regio met elkaar.
  • Op een doorfietsroute is voldoende ruimte voor alle typen fietsen (gewone fietsen en ook snelle elektrische) en is zo ontworpen dat je ongestoord kunt doorfietsen.
  • Ze hebben een comfortabele ondergrond en zijn extra breed. Zo kunnen zowel gewone als snelle fietsers er veilig gebruik van maken en elkaar veilig inhalen. Om ongestoord te kunnen doorfietsen liggen ze bij voorkeur niet langs drukke autowegen en hebben de fietsers voorrang op het kruisende verkeer.
  • Doorfietsroutes zijn klimaatbestendig en goed ingepast in het landschap. In de praktijk gaat het om het verknopen van bestaande (goede) fietspaden aan rustige straten door stad en land.
fietsfilevrij

Locaties doorfietsroutes

Doorfietsroutes_Overzichtskaart

Tracé Texel-Alkmaar

Film tracé Anna Paulowna - Geestmerambacht

Documenten

pdf ⋅ 2 MB

2021 Toepassing doorfietsroutes in dorpen – Afstudeerproject Bram Oost

Download

pdf ⋅ 5 MB

2021 Doorfietsroutes Alkmaar- aansluiting Kop van NH

Download

pdf ⋅ 10 MB

Netwerkanalyse doorfietsroutes Sweco 12-11-18

Download

pdf ⋅ 7 MB

2018 Eindrapport doorfietsroutes Kop van Noord-Holland

Download