Strategisch Plan Verkeersveiligheid N-H

Het Rijk, de provincies, de gemeenten en de vervoerregio’s hebben samen met  maatschappelijke partijen een nieuwe aanpak bedacht en beschreven om de verkeersveiligheid structureel te verbeteren. Alleen door samen te werken kan de veiligheid in het verkeer worden verbeterd, waarbij eenieder vanuit zijn eigen
verantwoordelijkheid en kennis een bijdrage levert.

Hieronder algemene documenten over het SPV en verslagen van de regionale aanpak in de kop van Noord-Holland.