N9 – Sint Maartensvlotbrug

Rijkswaterstaat heeft de kruising van de N9 bij Sint Maartensvlotbrug gereconstrueerd, om deze voor langzaam verkeer veiliger te maken.

Door de middensteunpunten kan het langzame verkeer in twee keer de drukke N9 oversteken. De uitvoering laat – volgens de Fietsersbond – te wensen over en heeft aangedrongen op snelle aanpassingen.

pdf ⋅ 1 MB

Ons bezwaarschrift aan RWS

Download

Het ontwerp

N9 SintMaartensvlotbrug#3

Opmerkingen Fietsersbond

Circulatie onduidelijk

Circulatie

De circulatie van het fietsverkeer is onduidelijk en middenmarkeringen en haaientanden zijn bij de uitvoering inconsequent en onlogisch aangebracht:

Komend vanaf de Zeeweg zullen de fietsers zeer waarschijnlijk rechtdoor oversteken (groene route) i.p.v. rechtsaf en 2 x links (rode route).

Vanaf de vlotbrug naar de Zeeweg zal men rechtsaf gaan en dan oversteken (rode route).

Middeneilanden te klein

De middeneilanden aan de noord- en zuidzijde van de vlotbrug zijn te klein. Op de foto is te zien, dat op dit fietspad in twee richtingen onvoldoende plaats is om overstekende fietsers te laten “schuilen”. Gelukkig kunnen ze uitwijken naar het trottoir.

De middenmarkering voor twee richtingen ontbreekt en ook de haaientanden aan de kanaalzijde.

Inconsequente voorrang

Fietsers die uit het zuiden bij de Zeeweg komen hebben (terecht) voorrang. Fietsers uit het noorden moeten gemotoriseerd verkeer voorrang verlenen (haaientanden).

Tevens ontbreken de haaientanden voor afslaand verkeer van de N9 naar de Zeeweg.

Geen opstelvakken

Opstelvakken

Aan het einde van de Zeeweg is het fietspad niet verbreed.

Ook zijn er geen opstelvakken gemaakt.

Het asfalt van de fietspaden is niet in rood uitgevoerd.

 

 

Onvoldoende zicht

IMG_20240707_124937231_MP

In het ontwerp staat, dat er onvoldoende zicht is voor gemotoriseerd verkeer van de Zeeweg op fietsers uit het zuiden.

De struiken zouden vervangen worden door een gras/bermmengsel. Dat is niet gebeurd.

De verzakking had meteen opnieuw bestraat kunnen worden.

 


De Fietsersbond heeft ook bezwaar aangetekend tegen de reconstructie bij Burgervlotbrug

Naar N9 - Burgervlotbrug