Afdelingsactiviteiten 2011

In 2011 was de afdeling actief binnen de volgende overlegorganen:

–    Halfjaarlijks overleg met wethouder Bouwes o.a. over:

 • Aanpassingen aan de Cornelis Blaauboerlaan/Frans Halsstraat: er komt geen voetgangersoversteek bij de Nieuwe Nes maar wel een fietsstrook ter hoogte van de Rozenlaan tot de Nes.
 • Het fiets- en voetpadenplan: we hebben onze prioriteiten ingediend. In dit kader nemen we ook de gevaarlijke en meestal overbodige paaltjes op fietspaden mee.
 • Gladheidsbestrijding.
 • Nes Noord: alsnog zijn er doorgaande fietsroutes in het ontwerp opgenomen.
 • “Verkeerscommissie”: de afdeling wordt gevraagd commentaar te leveren op voorgenomen verkeersbesluiten. Toegezegd is, dat wij ook gekend worden in de uiteindelijke argumenten om tot besluiten te komen.
 • Gecombineerde fiets- en voetpaden.
 • Proef verkeersremmende maatregelen in de Hofstraat.
 • Reconstructie fietspad langs de parallelweg tot fietstunnel en de bocht in de Loet ter hoogte van de fietstunnel.
 • Vanaf december 2011 is de afdeling vertegenwoordigd in het Regionaal Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer (ROC)V-NH), mede op grond van het belang van goed voor- en natransport in het OV.

–    BLVC-platform N241, een platform ten behoeve van Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie ten tijde van de reconstructie van de N241-Smuigelweg. Deelnemers zijn wegbeheerders, nooddiensten, Connexxion, gemeenten onder voorzitterschap van de aannemer.

–    Provinciaal overleg over de herinrichting van de N241. Voornaamste resultaat: aanleg van twee parallelwegen, een voor landbouwverkeer en een voor langzaam verkeer (fietsstraat). Ook de gevaarlijke hekken ter hoogte van de oversteek van de N241 naar de Nes zijn onder druk van de afdeling verbeterd.

Activiteiten

Op basis van de lopende zaken/infrastructurele projecten en daaruit voortvloeiende werkzaamheden heeft de afdeling niet gekozen voor speciale projecten.

 • Na een oproep van het landelijk bureau voor proeflocaties betreffende verwarmde wegdekverharding op geplande fietsbruggen is de Westfriesebrug voor dit project aangemeld.
 • Er is overleg geweest met gemeente Niedorp en de uitvoerder van de nieuwbouw aan de Ansjoviskade in Kolhorn. Dit naar aanleiding van de slechte staat van de fietsroute aldaar, waar geen alternatief voorhanden is.
 • Er is overleg gevoerd met de gemeente Den Helder en Prorail ter verbetering van de bewegwijzering van de fietsroute van NS-station Den Helder naar de veerboot Texel.
 • Dit jaar is er een einde gekomen aan de succesvolle serie “Verkeer(d)” in de lokale pers. Wekelijks werd in deze rubriek een lokale verkeerssituatie in Schagen aan de orde gesteld. Op de rubriek werd veelvuldig gereageerd. Met dank vooral aan Otto Rincker (redacteur) en Bert Nieboer die foto’s uit zijn rijke arsenaal ter beschikking stelde.
 • Dit jaar verscheen de nieuwsbrief “Nieuwe Banden nr. 37” n.a.v. de publicatie betreffende eenzijdige fietsongevallen op fietspaden door Fietsperaad.
 • Jan van Rees schreef weer enkele aanvullingen op zijn technische artikelenserie “Rees-techniek” op de website van de afdeling.

Vooruitblik naar 2012

Op 1 januari 2013 zal de fusiegemeente Schagen, een samengaan van Harenkarspel, Schagen en Zijpe een feit zijn. Vooruitlopend op de verkiezingen zullen we ons moeten beraden op manieren om het fietsverkeer nog beter onder de aandacht te brengen.