Jaaroverzicht 2023

Een overzicht van de voornaamste activiteiten.

Klik op een afbeelding voor een vergroting.

Doorfietsroutes Kop van NH

DFR 3 routes

Een van de belangrijkste items in 2023 zijn de doorfietsroutes. Van meet af aan (2018) heeft de afdeling zich beziggehouden met de mogelijke tracés. In 2023 zijn alle inloopavonden in Den Helder, Hollands kroon en Schagen door het DB bezocht.

Tijdens afdelingsvergaderingen is er gediscussieerd over de routes. Dat heeft uiteindelijk geleid tot een rapport van ruim 20 pagina’s. Dat leidde tot een voorstel voor drie routes (zie afb.)

Meer daarover op onze webpagina over de doorfietsroute in Schagen

 

 

 

 

Afdelingsvergaderingen

de-noordkop-1

Dit jaar waren er 8 afdelingsvergaderingen. Tijdens de eerste gezamenlijke jaarvergadering was het thema: de doorfietsroutes in de kop van Noord-Holland. De verkeersambtenaren van Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel presenteerden de plannen voor hun gemeente.

Laatste nieuws over de doorfietsroutes.

Na het thema presenteerden de afdelingen hun successen, pijnpunten en plannen.

Presentatie afdeling Den Helder

Presentatie afdeling Noordkop

Presentatie afdeling Texel

inventarisatie fietsparkeren

Makado

Na eerdere tellingen in 2005 heeft de afdeling tussen november 2022 en januari 2023 heeft de afdeling onderzoek gedaan naar de fietsparkeerplaatsen in het centrum. Dat was o.a. hard nodig i.v.m. de verbouwing van het Makadocentrum. In een kaart op onze site zijn de volgende data verwerkt:

 • Locaties met fietsparkeerplaatsen;
 • tellingen van aantallen in 2005, 2020 en 2022;
 • soort parkeervoorziening, systeem en kwaliteit;
 • potentiële uitbreidingsplaatsen voor stallingen.

Meer hierover op de webpagina.

Renovatie Stroet

stroet

De afdeling heeft de plannen voor de renovatie van de Stroet besproken. Positief was de inrichting van de schoolzone en de dorpskern als 30 km-gebied. We adviseerden om niet dwars maar langs te parkeren bij de school. Achteruit rijdende auto’s in een verblijfsgebied zijn onveilig. Dit advies werd niet over genomen i..v.m. verlies aan parkeerplaatsen.

Meer op onze webpagina over de renovatie.

Hieronder een filmpje van Noordkop Centraal. Wat vinden de kinderen van de Regenboog over hun schoolomgeving:

Bron: youtu.be

Wij rijden hier met en voor u

wij rijden hier met en voor u

De OFS (Ondernemers Federatie Schagen) heeft samen met verschillende partijen, waaronder de Fietsersbond de campagne ’Wij rijden hier met én voor u’ ontwikkeld. Deze campagne is gericht op de verkeersveiligheid in de gemeente Schagen. In onze gemeente rijden veel landbouw- en transportvoertuigen. Het is belangrijk dat men zich bewust is van het feit dat men deze voertuigen tegen kan komen op de wegen in ons gebied.

Recente actiepunten zijn:

 • Het ontwikkelen van 10 geboden voor fietsers en landbouwvoertuigen/vrachtwagen.
 • Het maken van een film over de gevaren van fietsers en landbouwvoertuigen

Fietstocht Afsluitdijk

Nieuwe-fietspad-Afsluitdijk-mei-2023-690×366

De afdeling organiseerde samen met de afdeling Friesland en de landelijke bond op zondag 2 juli een fietstocht over het nieuwe fietspad op de Afsluitdijk. Het was in feite een protestactie tegen het jarenlang afsluiten van de dijk.

 • Stempelpost afdeling Noordkop: De Zingende Wielen
 • Stempelpost afdeling Friesland: Waddenmuseum Kornwerderzand

Ontsluiting nieuwbouw Landsheer

Landsheer

De afdeling heeft de ontsluiting van de nieuwbouwwijk Landsheer besproken met de projectleider. De ontsluiting komt te liggen aan de beoogde doorfietsoute. Op sommige punten zijn de fietspaden onvoldoende breed. Dat wordt aangepast.

Meer informatie op onze webpagina.

 

 

 

Oversteek Zuiderweg

Zuiderweg

Eindelijk is er een ontwerp voor een veilige oversteek voor fietsers bij de spoorwegovergang Zuiderweg.

Er komt een middengeleider, zodat fietsers veilig in twee fasen kunnen oversteken. Het is niet de meest ideale oplossing, maar blijkbaar het beste dat de gemeente Schagen in dit geval kan realiseren.

 

 

Ledenbestand

Ledenbestand

De afdeling Noordkop is actief in vier gemeentes:

 • Den Helder (onderafdeling)
 • Hollands Kroon
 • Schagen en
 • Texel (onderafdeling)

Het totale ledenaantal schommelt de afgelopen jaren rond de 220.

Klussen en plannen 2024

Feietsplannen Schagen
 • Uitbreidingsplan Muggenburg Zuid
 • Herinrichting Waldervaart – ingediende zienswijze
 • Doorfietsroutes
 • Fietsparkeren centrum
 • Herinrichting Schagerweg, Dorpsstraat Tuitjenhorn en Rotonde Warmenhuizerweg
 • Beleidsvorming veiligheidsmaatregelen scholierenroutes
 • Binnen bebouwde kom 30 km: (alleen) bebording is onvoldoende
 • Herinrichting centrum – autoluwe Markt