Doorfietsroutes

Deze pagina bevat algemene informatie over de doorfietsroutes in de Kop van NH.

Eindrapport

Begin juli 2024 verschijnt het eindrapport van ingenieursbureau RoyalHaskoningBHV.

Participatieronde 2

Begin 2024 wordt er door RoyalHaskoningDHV samen met de betrokken wegbeheerders een studie gemaakt van de diverse varianten, die tijdens participatieronde 1 zijn geopperd. Het voorlopig ontwerp is inmiddels verschenen.
Hieronder kun je de ontwerpen downloaden.

pdf ⋅ 3 MB

Presentatie Voorlopig ontwerp Den Helder

Download

pdf ⋅ 1 MB

Presentatie ontwerp Hollands Kroon

Download

pdf ⋅ 2 MB

Presentatie Voorlopig ontwerp Schagen-Warmenhuizen-Tuitjenhorn

Download

Participatieronde 1

In het 4e kwartaal van 2023 konden inwoners van de gemeente Den Helder, Hollands Kroon en Schagen via een digitale enquête hun opmerkingen kwijt over de doorfietsroutes. Ook werden er inloopavonden georganiseerd. Hieronder de opmerkingen van de fietsersbond en de analyse van ingenieursbureau RoyalHaskeuningDHV.

pdf ⋅ 251 KB

20-12-2023 Overzicht opmerkingen FB in Participatierapport RHDHV

Download

pdf ⋅ 793 KB

11-12-2023 Analyse participatie 1doorfietsroutes

Download

pdf ⋅ 4 MB

21-11-2023 Fietsersbond afd Noordkop aanvullende opmerkingen bij doorfietsroute Kop van NH

Download

Wat zijn doorfietsroutes?

fietsfilevrij

De Provincie Noord-Holland hanteert voor de doorfietsroutes de volgende kenmerken:

 • Ze verbinden wonen, werken, recreëren, winkelen, onderwijs en OV
 • Doorfietsroutes richten zich op het dagelijkse verkeer tussen deze voorzieningen.
 • De afstand tussen de belangrijkste kernen is max. 15 km
 • Er is voldoende ruimte voor alle typen fietsen (gewone fietsen en ook snelle
 • Deze kernen hebben tenminste 7500 inwoners
 • De routes zijn bedoield voor álle (soorten) fietsen
 • Op deze routes kun je ongestoord doorfietsen
 • Ze zijn comfortabel en extra breed
 • Ze zijn (sociaal) veilig
 • Bij voorkeur liggen ze niet langs drukke autowegen
 • Fietsers op doorfietsroutes hebben voorrang op kruisend verkeer
 • Ze koppelen bestaande fietspaden
 • Ze hebben een comfortabele ondergrond en zijn extra breed.
 • Ze zijn klimaatbestendig en goed ingepast in het landschap

Kijk hieronder voor de routes in de diverse gemeentes:

Kaart Den Burg - Geestmerambacht

Documenten

pdf ⋅ 12 MB

2022-2027Actieagenda Actieve Mobiliteit

Download

pdf ⋅ 554 KB

2022-2027 Bijlage bij Actieagenda Actieve Mobiliteit

Download

pdf ⋅ 2 MB

2021 Toepassing doorfietsroutes in dorpen – Afstudeerproject Bram Oost

Download

pdf ⋅ 5 MB

2021 Doorfietsroutes Alkmaar- aansluiting Kop van NH

Download

pdf ⋅ 23 MB

Regionaal Toekomstbeeld Fiets 2021

Download


Kijk hieronder voor de routes in de andere gemeentes: