Wegbeheerder zoeken

Via onderstaande kaart van Rijkswaterstaat kunt u snel en eenvoudig opzoeken wie de beheerder is van een bepaalde weg.

In het algemeen geldt:

  • Binnen de bebouwde kom: gemeente.
  • Provinciale wegen: provincie.
  • Snelwegen: Rijkswaterstaat.
  • Ook een waterschap kan wegbeheerder zijn, van een dijk bijvoorbeeld.
  • Particuliere wegen: de eigenaar van het terrein.

De ANWB heeft een interessante site over de verantwoordelijkheid van de wegbeheerder.

Wegbeheerder zoeken