Doorfietsroute via N245 Reactie FB

Op deze pagina vind je informatie over de doorfietsroute in de Kop van Norrd-Holland.
In dit geval vanaf Schagen – via de berm van de N245 – tot de noordrand van het Geestmerambacht. Daarna ligt de N245 op het grondgebied van gemeente Dijk & Waard en Alkmaar.

Er is nóg een route van Schagen naar Geestmerambacht.

Voor de routes in de andere gemeentes:

Opmerkingen bij de route langs de N245

Klik op een afbeelding voor een vergroting.

Op deze pagina kun je onze beknopte reacties op de route langs de N245 bekijken. Hieronder kun je het complete document downloaden.

pdf ⋅ 4 MB

21-11-2023 Fietsersbond afd Noordkop aanvullende opmerkingen bij doorfietsroute Kop van NH_webversie

Download

Drie routes

DFR 3 routes
 • De groene route (4) is de beoogde route van de wegbeheerders
 • De paarse routes (1 en 2) staan in de plannen van Alkmaar en sluiten richting het noorden aan op de route op grondgebied van Schagen.
 • De rode route (3) is ingebracht tijdens afdelingsvergaderingen.

De Fietsersbond betwijfelt of drie routes, die zo dicht bij elkaar liggen, mogelijk zijn.

 • De Fietsersbond voorziet, dat route 2 (paars) door scholieren gebruikt zal worden, bijv. naar het Jan Arentscollege. Deze route komt daar vlak langs
 • Deze route doet diverse dorpen aan: Sint Pancras, Zuid en Noord Scharwoude en Broek op Langedijk en Oudkarspel.
 • De Fietsersbond laat de haalbaarheid van de drie routes onderzoeken.

 
 

Volledig door de berm N245

SCH Route N245

Deze route staat niet in de plannen van de wegbeheerders. Het idee is aangedragen tijdens afdelingsvergaderingen.

Opmerkingen:

 • De provincie en de andere wegbeheerders stellen, dat deze route geen optie is.
 • Deze route gaat dus niet door Muggenburg (bruine route).
 • De Fietsersbond vraagt zich af, of er voor een derde route wel mogelijkheden zijn.
 • De Fietsersbond heeft gevraagd dit tracé en onderstaande uitwerkingen te onderzoeken.

Bij deze route horen twee uitwerkingen van het idee:

 • Een tunnel vanaf het Regiuscvollege en de N245.
 • Doortrekken van het fietspad langs de Zuiderweg naar de N245.

 
 
 
 
 
 
 

Fietstunnel Regius naar N245 - fietspad Zuiderweg

Deze route staat niet in de plannen van de wegbeheerders, dus ook de fietstunnel niet. Het idee is aangedragen tijdens afdelingsvergaderingen.

Opmerkingen:

 • De Fietsersbond denkt, dat er aan de kant van het Regius onvoldoende ruimte is voor een tunnel (met schuine onderdoorgang – zie 1 op kaartje hierboven) naar de Westerweg te realiseren.
 • Aan de kant van de Westerweg (zie 3 op kaartje hierboven) ligt een waterpartij lelijk in de weg.
 • Het fietspad kan vanaf de verkeerslichten door getrokken worden tot de N245 (zie 2 op kaartje hierboven),

Voor de routes in de andere gemeentes: