Bestuursleden

Op 10 juni 2002 heeft de Fietsersbond in Schagen het bekende onderzoek de Fietsbalans gedaan.

N.a.v. dit onderzoek werd het initiatief genomen voor de oprichting van de huidige afdeling Noordkop. Tot het werkgebied van de afdeling behoren de gemeenten Hollands Kroon en Schagen. Den Helder en Texel hebben een eigen (onder-)afdeling. Contactgegevens hieronder.

Het bestuur bestaat momenteel uit:

Voorzitter: Hans Boot

Secretaris: Charles van der Mark

Penningmeester: Charles van der Mark

Het contactadres luidt: [email protected]

Onderafdelingen:

Texel: [email protected] | René Boon 0222 – 31 64 55
Den Helder: [email protected]

Jaarkalender:

Naar webpagina Fietsbalans

Download deelrapporten en bekijk de samenavtting

Naar webpagina Fietsbalans