Vergaderen 2024

Vergaderstukken staan lager

Aan- / afmelding afdelingsvergadering Noordkop

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Vergaderdatum
Ik wil me*
Ik ben wel / niet lid*
Agendapunten 2 weken voor de vergaderdatum inleveren. Voeg eventueel hieronder bestand bij.
Max. bestandsgrootte: 24 MB.

Klik eventueel op de + om de agenda open te klappen.

Vergaderlocatie: "De Groene Schakel"

Iepenlaan 56, Schagen

19:30-21:30 uur - vooraf aanmelden s.v.p.

Vergadering woensdag 26 juni

Downloadbare agendastukken:
Agenda 26-6-2024
Verslag 22-5-2024
Bijlagen:
5.2.2. Opmerkingen 23-5-2024 bij verkeersbesluit Ansjoviskade

Vergadering woensdag 22 mei

Agenda 22-5-2024
Verslag 3-4-2024
Bijlagen: 4.4. Mogelijkheden voor vrijwilligerswerk: zie webpagina
5.1.2. Verkeersbesluit Callantsoog – verplaatsen 30 km zone
5.1.2. Verkeersbesluit Schagen – uitbreiding terrassen
5.1.2. Verkeersbesluit Schagen – eenrichtingsverkeer Kanaalstraat
5.1.2. Verkeersbesluit Petten – voorrang Zuiderhazedwarsdijk
5.1.2. Schagen – fietspaaltje Heerenstraat: ontwerponze aanpassingen
5.2.3. Verkeersbesluit Hollands Kroon – voorrang Ansjoviskade (locatie)
5.3.1. Onze definitieve opmerkingen bij het VO doorfietsroutes
5.3.2. Besluit Provincie vaartijden pontonze reactie

Vergadering woensdag 3 april

Agenda 3-4-2024
Verslag 28-2-2024
Bijlagen: 5.1.1. Brief aan college over beantwoording vragen VVD-fractie
5.1.2. Verkeersbesluit 1-3-2024 Makadodak
5.1.3. Ontwikkelvisie Schagen 2024
5.1.3. Zienswijze FB op Ontwikkelvisie Schagen
5.1.3. Reactie gemeente op Zienswijze FB
5.1.3. Reactie gemeente op alle Zienswijzen
5.1.4. Bewonersbrief verkeerssituatie Groote Sloot-Keinsmerweg
5.3.1. Brief aan wethouder Texel over DFR
5.3.1. Bedienbesluit uitbreiding vaartijden Westeindebegeleidende brief

Overleg Doorfietsroute dinsdag 2 april

Agenda 1. Definitieve reactie op ontwerptracé
2. Verkeerssitiaties Texel Rozendijk en Pointweg-Redoute
Bijlagen:

Vergadering woensdag 28 februari

Nieuwe webpagina’s:

Agenda 28-2-2024
Verslag Regionale jaarvergadering 31-1-2024
Bijlagen Thema: Inleiding door Charles
Opdracht Kop NHOpdracht Texel
Bijlagen presentaties: Afdeling Den Helder
Afdeling Texel
Afdeling Noordkop
Bijlagen bij agenda: 4.3. Overzicht inkomsten/uitgaven centraal bureau
4.3. Overzicht uitgaven 2023 penningmeester
4.3. Overzicht 2023 en begroting 2024
5.1.2. Verkeersbesluit Blaauboerlaan
5.1.2. Bedenkingen FB
5.1.2. Besluit verkeersafd. Schagen
5.1.2. Verkeersbesluit stopverbod Dirkshorn
5.3.1. Regionaal uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid NH
5.3.4. Subsidieregeling kleine infrastructuur

Vergadering woensdag 31 januari 2024 Jaarvergadering

Gezamenlijke jaarvergadering van de afdelingen Den Helder, Noordkop en Texel.

NB: de locatie is in Den Helder en niet in Schagen!

Locatie: Foodstation Avanti, Spoorstraat 9, Den Helder
Tijd: 17:30 – 21:10 uur
Thema: Fietsroutes ontwerpen, uitgaande van de behoefte van de gebruiker